Artikelserie om missbruket av antibiotika och medicinens historia mm.

Publicerat i Hufvudstadsbladet våren 2002. Understött av ett stipendium från Tomas Helléns fond.

"Mirakelmedicinen" - kort introduktion

Hufvudstadsbladet 21.4.2002

Presentationstext för artikelserien

Rebecca fick åtta kurer

Hufvudstadsbladet 21.4.2002
Om den alltför vanliga historien: hur småbarn råkar in i en ond cirkel med öroninflammationer.

På jakt efter sanningen

Hufvudstadsbladet 21.4.2002
Hur borde barn med akut öroninflammation egentligen vårdas? Häng med på en Internetutflykt till vårdens fascinerande värld.

Slutet på en era?

Hufvudstadsbladet 21.4.2002
Antibiotika tar i bästa fall kål på de bakterier som gjort oss sjuka. Men antibiotika påverkar dessutom alltid vår tarmflora, som är livsviktig för att kroppens motståndskraft ska fungera normalt.

En ny folksjukdom

Hufvudstadsbladet 21.4.2002
Öroninflammtion är i dag en ny folksjukdom. Dessutom om hur man som patient borde bete sig hos läkaren, och en kort sammanfattning om vad en bakterie egentligen är.

En dag på slagfältet

Hufvudstadsbladet 28.4.2002
Kampen mot antibiotikaresistens borde vinnas på hälsocentralerna. Men ändå förloras slaget varje dag. Förutom kanske på Åland.

Bakterier vinner alltid

Hufvudstadsbladet 28.4.2002
Begrepp som "antibiotikaresistens" och "sjukhusbakterier" är ord som började dyka upp i rubrikerna på 1990-talet. Men vad är det egentligen frågan om?

Det handlar också om pengar

Hufvudstadsbladet 5.5.2002
Antibiotika botar sjuka människor varje dag. Men också friska människor frågar efter medicinen. Därför är det en strålande affär - både i väst och i tredje världen

Livet efter antibiotika

Hufvudstadsbladte 5.5.2002
Många experter hävdar bestämt att antibiotikumets tid är förbi. Är fagterapi det nästa?