Grävande journalistik

Mina bidrag till grävandets ädla konst är inte än så häftiga, och i dagsläget har jag inte möjlighet att satsa tid på det. Se det här som arkivplock.

Granskning av nedskärningarna inom dagvården i Helsingfors.

Artikelserie om missbruket av antibiotika

Kris – djupare kris – Hbl

Journalisti-Journalisten nr 1 / 2016
Läget på Mannerheimvägen 18 är kärvt. Efter att Svenskfinlands revolverjournalist Staffan Bruun lämnade huset har han blivit ett inofficiellt språkrör för missnöjet. Vi försökte ta reda på vad allt handlar om.

Så försvann Hufvudstadsbladet Ab

Journalisti-Journalisten nr 1 / 2016
Att komma underfund med och förstå det komplicerade skeendet då bolaget Hufvudstadsbladet Ab lades ner är inte helt lätt. Men vi gjorde ett försök.

Anna-Lena Laurén: ”Varumärket Hbl körs ner”

Journalisti-Journalisten 1/2016
Anna-Lena Laurén kommenterar läget på Hbl

Att intervjua K-G Bergh

Journalisti-Journalisten 1/2016
Det är alltid lika spännande ...

Köp vapen av oss

Hufvudstadsbladet 21.1.1995
En artikel om Finlands vapenexport, som visar att också vi är med i det som många säger att är världens största business.