"Mirakelmedicinen" - kort introduktion

Hufvudstadsbladet 21.4.2002

Först måste några saker fastställas:

A) Antibiotika har räddat oräkneligt många liv och har botat sjuka barn och vuxna. Antibiotika är en av den västerländska medicinens största framgångar.

B) Användningen av varje form av antibiotikum leder dock alltid förr eller senare till resistens. Flera antibiotika har på grund av överanvändning förlorat sin verkan mot bakterien som det ursprungligen användes mot. Många infektionssjukdomar som vi trodde var besegrade tack vara antibiotika har återvänt i en mer aggressiv form.

C) Antibiotika tar också kål på kroppens "goda" bakterier och påverkar till exempel tarmfloran som är viktig för att upprätthålla vår naturliga motståndskraft mot infektionssjukdomar. Hur detta påverkar vår allmänna hälsa känner ingen ännu till. Men forskare befarar att de negativa effekterna är betydligt mer långtgående än vi tidigare trott.

D) I hela världen konsumerar människor antibiotika ofta fullkomligt i onödan eller i alltför långa kurer. Detta gäller också i Finland.

I omkring tio år har det pågått en världsomfattande kampanj mot överdriven användning av antibiotika. Euforin över the magic bullet (det magiska pillret) har alltså lagt sig för länge sedan. Men när det för snart sextio år sedan plötsligt fanns medicin mot sjukdomar som tuberkulos och gonorré var det en stor vetenskaplig triumf som människor i dag kan ha svårt att fatta vidden av. Både tuberkulos och gonorré har dock återkommit och ofta är de tidigare undermedicinerna verkningslösa.
     Men fortfarande räddar antibiotika varje dag ett oräkneligt antal liv, botar sjuka människor och håller bakterierna i schack under kritiska kirurgiska ingrepp.
     Budskapet i den världsomfattande kampanjen är just därför att vi måste använda antibiotika restriktivt i dag för att ha fungerande mediciner i morgon.
     Men har kampanjen lyckats?

I en tredelad artikelserie utreds användningen av antibiotika i Finland och världen i dag. Det är en berättelse om hur övertron på ett magiskt piller har lett till ett omfattande missbruk av denna livsviktiga medicin, till slentrianmässiga receptutskrivningar till både vuxna och barn på hälsocentralerna och till enorma vinster för läkemedelsföretagen samtidigt som det råder en nära nog total okunskap om hur medicinen egentligen påverkar människans bakterieflora. De finländska konsumenterna (och delvis skattebetalarna via FPA) får varje år punga ut med omkring 120 miljoner euro för en medicin som förbluffande ofta är onödig och möjligen kontraproduktiv, d.v.s. den kan i själva verket försvaga kroppens naturliga motståndskraft och därmed göra oss mera mottagliga för infektioner.

Varje år skrivs det ut tre miljoner recept i öppenvården i Finland, ofta alldeles förhastat, till exempel för att försöka bota halsfluss samt öron-, och bihåleinflammation. Dessutom skrivs medicinen ofta ut för att "bota" en seg influensa eller virussjukdomen bronkitis, sjukdomar som mirakelpillret inte har någon som helst effekt på.
     Det är ingen överdrift att kalla det ett missbruk.
     I den första delen fokuserar vi på öroninflammationer, ett ständigt gissel för småbarnsföräldrar och den vanligaste orsaken till att barn får antibiotika. Varje år skrivs det ut en halv miljon recept av den orsaken. Ändå är det ett faktum att hundratusentals finländska barn äter antibiotika mot öroninflammation i onödan.