AKRIV: RÖDA / VITA REDAKTÖREN VECKA SJU
9.3.1918 - 15.3.1918

”Vi fruktar ej den tyska bödeln”


9.3.1918 / 2012

 

Ny skatt på biograferna utfärdad av oss, de röda: Alla biografer bör nu betala 4 mk/mån för varje sittplats + 10 p / såld biljett. (1000)

 

Åtta lärarstuderande skriver: ”Tack vare revolutionen är tiden snart här då folkskole-elever inte längre fostras till viljelösa varelser”. (1200)

 

De fortsätter: ”Vi glädjs över proletariatets uppmarsch! Snart kan Finlands ungdom bli andligen starka, självständiga personligheter”. (1201)

 

En tysk flygmaskin flyger som bäst över Helsingfors! Troligen kommen från Reval. Vi beskjuter planet. (1400)

 

Finlands herrar är i färd med att sälja sitt fosterland till Tyskland! (1401)

 

Brutalt slagsmål har just brutit ut på dansen i Heimola gymnastiksal! Druckna ryska matroser, tiotal, attackerar vår milis! (1930)

 

Det ser illa ut! Men rödgardister har ryckt ut för att hjälpa vår milis mot de ryska matroserna. (1940)

 

Vad nu? En matros klädd i officersdräkt har dragit revolver! Han skjuter! (1941)

 

Frans Vihtori Koivu, 18 år och ogift, träffad i buken. Han ligger orörlig. Är död. Vår milis besvarar elden. (1942)

 

Vi har arresterat bråkmakarna. En av dem död i striderna. Centralstationens tolk Karvonen livsfarligt skadad. (2000)

 

Ryska kamrater! Matroser och soldater! Vårt gemensamma mål hotas av en stor fara – anarkin.  (2015)

 

Danstillställningar är nu förbjudna. Vi uppmanar de ryska matroserna lugna sig och inte äventyra revolutionen genom oroligheter. (2016)

 

Hfrs förnäma borgarfruar sprider rykten: ”Efter att de vita segrat skall alla socialistiska ledare dödas och andra straffas”. (2200)

 

Förlorat: Liten tikvalp. Mörkgråa öron, vidkännes namnet Moppe. Rött band runt halsen. Östra Chaussén 2 D 75. Telefon: 116 86. (2300)

 

 

10.3.1918 / 2012

 

Sorgehögtid. Begravning för 34 av våra röda kamrater. Begravningståget, kantat av flera tusen rödgardister, går längs Bulevarden som bäst. (1230)

 

Kamrat August Wesley talar: ”Våra kamrater har offrat sitt liv för proletariatets bästa i det av kapitalismen framskapade klasskriget.” (1300)

 

En kvinnlig kamrat läser nu upp en för tillfället författad dikt om det aldrig släckta hatet hon när mot kapitalistiska systemet. (1301)

 

I Ruovesi har de vita utfärdat: Skyldiga till mord kommer att skjutas. Om skyldiga ej hittas skjuts tre röda fångar istället. (2100)

 

Hotell Fennia, Hfrs: ”I varje rum pågår kärlekshandeln. Pengarna skramlar, buteljer öppnas.” _– Elviira Willman-Eloranta (2200)

 

”Uppför bländvita trappor smyger kyparna som listiga troll med giriga händer inhöstande guldet som de halvgalna offrar åt njutningarnas gud” (2201)
 

 

11.3.1918 / 2012

 

Vi erhöll 60 fat petroleum förra veckan. Delas nu ut i Elanto en liter per familj som saknar elektrisk belysning. (1400)

 

Svenska konsulatet: ”Vitgardister i skärgården i Borgå, Lovisa, Liljendal är villiga kapitulera om de får krigsfångars rättigheter.” (1900)

 

Vi är villiga härtill, förutsatt att vitgardisterna överlämnar sig själva och samtliga vapen, ammunition, telegrafledningar etc. (1901)

 

Fångarna ska underteckna skriftlig försäkran om att ej under någon form verka mot arbetarnas strävanden. (1902)

 

Vitgardisterna skall infinna sig på de platser vi uppger, vapenlösa, med uppsträckta händer och i tropp om högst 20 man. (1903)

 

Ett år har gått sedan den ryska revolutionen! Kom ut på stan. Stort fyrverkeri på gång som bäst! (kl 2230)
 

 

12.03.1918 / 2012

 

Direktrapport från Café Esplanad: Vi har just precis häktat ”höga” män vid lantdagen: J. Grönlund samt redaktör Einar Ottelin. (1000)

 

700 tyska soldater har landstigit på Åland. Till Åland har dessutom flytt tusen borgargardister från Åbo. För dem finns ingen retur längre. (1200)

 

Borgarna har börjat trycka nya pengar i S:t Michel. Åt vem pengarna ska duga veta vi icke. (1400)

 

Vår röda utrikeskommissariar Yrjö Sirola: ”Striderna pågår vid fronterna. Våra kamraters blod flyter i en häftig kamp för frihet”. (1700)

 

I Konninjärvi norr om Heinola: Tre av våra röda spanare fångade. Samtliga rått avrättade. (2100)

 

På den ena hade hans medlemsbok spikats fast i huvudet, på den andra ögonen utrivits och på den tredje hjärnan uttagits. (2101)

 

Tortyren har försigått medan våra kamrater var vid liv. (2102)
 

 

13.3.1918 / 2012

 

Nio krigsfartyg tillhörande ryska östersjöflottan seglar just nu iväg från Helsingfors. (1200)

 

Finns uppgifter om att landsförrädarna Svinhufvud och Castrén är i Berlin. Här uppgör de handel om sitt fosterlands liv och välfärd. (2045)

 

Tidningen Keski-Suomalainen skriver att Tyskland officiellt har lovat bistå kontrarevolutionärerna! (2100)

 

De närmaste dagarna ska ge svar på om den tyska bödeln är i lika god kondition som den mången gång varit. (2101)

 

Men vi fruktar inte denna blodtörstiga bödel. Finlands proletariat har lidit så mycket förr, vi står ut också med ett tyskt sabelvälde. (2102)

 

Därför har vi endast en lösning: VARJE MAN IN I RÖDA GARDET! Det må sen komma tusen tyska generaler och prinsar. (2103)

 

”Vår sak är hederlig nog att falla för, vi behöver icke skämmas för vårt krig.” (2104)

 

”Kamrater! Det ryktas om feghet och ynkedom bland de våra! Har vi reflekterat över följderna av ett nederlag? Föga tillräckligt!” (2105)

 

”Inte ens den spydigaste överklassyngling ska få tillfälle att skratta högt åt oss.” (2106)

 

 

14.3.1918 / 2012

 

Revolutionsdomstolen har idag dömt en sanitärselev för ”övermodigt uppträdande” mot arbetare till 3 års fängelse. (1200)

 

En hyllning till de okända ryska soldater som offrat sig för vår revolution: ”Tack för ert exempel!”. (1400)

 

”Du vilar okänd i hjältegraven på Tallbacken. Du var en världsmedborgare. Det stora Rysslands son. Du göt blod för den gemensamma saken.” (1401)

 

”Man måste medge att vår seger eller vårt nederlag hänger på ett hårstrå. Nu krävs den största offervilligheten av alla” (1500)

 

Röda Gardet i Köklaks har gjort inventering på Bensuls gård. Stora förråd säd och bröd hittat, samt skjutvapen. (1600)

 

Spannmålen var gömda i mjölkkärl under golvet på vinden i ladugården. Vi har beslagtagit allt. (1601)

 

Och vad ställde ni till med i framtiden, år 2012, på Bensuls gård? Här lär man kunna läsa: http://tinyurl.com/74b43d8 (1602)

 

Alla skräddare i Helsingfors skall omedelbart mobiliseras för att sy kläder till rödgardisterna. Privata klädbeställningar förbjudna. (1700)

 

Arbetsdagen har förlängts på alla platser där Röda Gardet arbetar: alla måste nu jobba minst tio timmmar per dag. (1701)

 

Det finns individer i våra led som vill dra privat nytta av situationen, de roffar år sig på bekostnad av arbetarnas revolution. (2200)
 

 

15.3.1918 / 2012

 

Vita redaktören trotsig idag. Säger: ”Mannerheim bekräftar: tyskarna ska bistå oss för att fördriva ryssar, huliganer och rödgardister” (1401)

 

Mannerheim skriver: ”I stridens hetta är det svårt skilja skyldiga från oskyldiga. Vi uppmanar er därför: lämna dessa rövarhorder” (1402)

 

Mannerheim fortsätter: ”Endast så kan ni undgå det svåra straff som drabbar alla landsförrädare. Striden är för er ohjälpligen förlorad.” (1403)

 

Vi kallas landsförrädare, men se vad de vita gjort: ingått avtal med Tyskland så Finland blir en vasallstat! (1404)

 

Samtidigt har vi, de röda, ingått avtal med Ryssland för att garantera vår totala självständighet! (1405)

---------