Arkiv: Röda / Vita redaktören 6.4 – 12.4.1918 / 2012?

”De första tyska trupperna har nått centrum”

6.4.1918 / 2012

Borgarna har sålt vårt unga lands självständighet till tyskarna! Inser ni det? Finns det ingen utväg ur denna nesliga situation? (1000)

Om röda och vita kunde nå en överenskommelse? Men de vita drivs av hämndlystnad. Alla ”upprorsmakare” ska dödas, säger Heikki Renvall. (1001)

Vi här i revolutionens 1918 vill att ni i framtiden läser om Heikki Renvall: http://sv.wikipedia.org/wiki/Heikki_Renvall (1002)

Vita redaktören: ”Vi har idag intagit Tammerfors! Ge er också i Hfrs innan det är för sent!” (1200)

I Tavastehus Röda garde har en kvinnlig avdelning bildats. (1400)

Vänner vid fronten! Vi segrar och måste segra! På er beror det hur nära segern är! – Hfrs arbetare. (1615)

Nu är det bevisat: Våra motståndare använder dum-dum kulor. En kula som då den träffar exploderar och åstadkommer ohygglig skada. (2000)

Tänk att det i vårt land kan finnas så råa och mordlystna människor som tillgriper vilka vapen som helst mot demokratin! (2001)

Gasräkningar för jan. och feb. bör betala senast 10.4 till Gasverket, Kaserng. 30-32. Om ej väntar utsökning via revolutionsdomstolen. (2145)


7.4.1918 / 2012

Vi vet nu med säkerhet att inga tyskar landstigit i Hangö! Det är vita provokatörer som spridit dessa rykten. (0830)

Då skolorna skulle inleda arbetet märktes att flere elever lämnade skolarbetet. Nu vet vi varför! (1400)

Städerskan i skolan hade meddelat eleverna att de betyg de skulle erhålla vid terminens slut vore värdelösa! (1401)

Vi vet varifrån städerskan fått sitt uppdrag. De vitas lärare har smygt omkring i knutarna på Bangatans folkskola, agiterat bland eleverna! (1402)

Kamrat Santeri Mäkelä håller tal i Viborg: ”Finns det garantier för att vår kamp får ett segerrikt slut”? (1900)

Ja! Vi proletärer är härdade. Vår armé är stark. De vita för en hopplös kamp. I Mannerheims rike råder hungersnöd. Bönderna är på vår sida! (1901)

Mäkelä säger att framtiden för med sig seger. Ni år 2012 kan se hur det gick för honom: http://fi.wikipedia.org/wiki/Santeri_Mäkelä (1902)


8.4.1918 / 2012

Folkkommissariatet avreser just nu från Hfrs till Viborg enligt förordningen för några dagar sedan. (1300)

Vita redaktören höjer näven i sin cell på Bergmansgatan: Se! Den röda regeringen flyr! (1301)

Kamrater! Den revolutionära arbetaren viker icke ens för den tyska slaktaren, ty han vet att han kämpar för rätt och frihet. (1905)

Notisbladet utkommer ej i morgon. (2130)


9.4.1918 / 2012

Förvirring i Hfrs. Inga tidningar utkommer. Spårvagnarna står stilla. Var är Röda redaktören? (1000)

Jag drar mot Viborg! Kampen fortsätter! För proletariatet! För revolutionen! Vi kommer tillbaka! (1001)

Vita redaktören fortfarande fängslad. Men han ser segerviss ut. Väktarna däremot ser nervösa ut. (1002)

Tyska trupper har intagit Hangö, Ekenäs, Karis tidigare i veckan. Lojo i går. Kyrkslätt i dag. (1300)

Tyska trupper har nu intagit Sockenbacka. (1900)

Vita redaktören har smusslat ut ett budskap till framtiden: ”Snart återtar jag det ni kallar ”twitter” och jag kallar redaktörskap.” (2100)

Röda redaktören: ”Släpp ej Vita redaktören till tryckpressarna! Vi fortsätter utgivningen av proletärernas tidningar i Viborg!”


10.4.1918 / 2012


Vad nu? Ett flygplan svävar synnerligen lågt över centrum av Hfrs! Det är en Rumpler Taube! Ett tyskt spaningsplan! (1030)

Se! Från planet fälls flygblad som regnar över folket på gatorna. Det är en proklamation från tyska trupperna, på finska och svenska. (1031)

Kamp om flygbladen på gatorna. Röda trupper försöker skingra folkmassorna. Vill hindra folk från att ta flygbladen. (1033)

Skoputsarpojkar anger till Röda gardet folk som plockar upp flygbladen. (1035)

Ute på isen vid Norra hamnen skottlossning. Röda skjuter från Skatudden på folk som plockar upp flygbladen. (1040)

På flygbladen står det: ”Tyska trupper har såsom landets befriare beträtt Finlands jord för att återställa ordningen.” (1045)

”De som förgriper sig på lagtrogna medborgare eller tillfoga de tyska trupperna skada skall drabba av krigslagarnas hela tyngd.” (1046)

Röda redaktören skriker: ”Nu förstår ni! Finland har blivit en vasallstat. Borgarna sålde vår självständighet till Tyskland!” (1047)

Vita redaktören skriker tillbaka: ”Tyskarna befriar oss från anarkin. Vår självständighet är ej i fara!” (1048)

Vi har idag haft stormöte i Viborg och har utsett en militärdiktator för Finland: Kullervo Manner. (1300)

Det är enda effektiva medlet att upprätta ordningen och den revolutionära styrkan! (1301)

Röda redaktören i Viborg: ”Läs vårt upprop i tidningen Työmies! Vi föreslår fredsförhandlingar.” (1900)

För sent för fred? (1901)

Kvällen lägger sig. Tyskarna har kringgärdat vårt Helsingfors. Röda vill inte ge sig. Hur skall detta sluta? (2100)


11.4.1918 / 2012

Morgonen gryr i ett ödesmättat Helsingfors. (0900)

De röda och de tyska trupperna träffas som bäst, tyskarna uppställer kapitulationsvillkor. (1400)

Möte i Folkets hus. Cirka 80 rödgardister samlade. Skall de röda kapitulera? Hfrs Gardet är för kapitulation. (1800)

Men kommissarien Antti Kiviranta har anlänt från Viborg. Uppmanar röda att slåss till sista man… och han får gehör. (1801)

Det blir krig om Hfrs. Imorgon. (1802)

”En order ges för att följas. Och ordern skall fullföljas därför att arbetarklassens stora sak så kräver.” – Kullervo Tanner. (1805)


12.4.1918 / 2012

Kamrater! Läs dagens Työmies! Där står det klart och tydligt: ”Tyskarna” är i själva verket utklädda vitgardister. Röda kommer att segra! (0700)

Dagorder från Röda gardet: Gatutrafik förbjuden i Helsingfors efter fem på eftermiddagen i dag. (0800)

Vita redaktören vrålar upphetsat från cellen: ”Dårar! Ge er! Tyskarna rycker in i staden!” … (1000)

Första rapporterna om strider i Hfrs! I stenhuset ”Suvanto” på Petersg. 5 har ett 50-tal vitgardister gömt sig. Omringas som bäst av röda! (1100)

Röda tränger in i trappan. Häftig skottlossning. Röda retirerar. Tre skadade/döda ligger i trappan! (1110)

Stoppa pressarna! De första tyska jägarpatrullerna har spanats in i Tölö. Maskingeväreld vid Nationalmuseet. Håll er inomhus! (1405)

Röda retirerar i full panik till Koittos hus. Men röda pansarbilar bevakar Esplanaden, Henriksg., Alexen. (1430)

Röda flyr också till Berghäll över Långa bron. Tyskarna beskjuter bron. Några lyckas ändå ta sig över bron krypande på mage. (1435)

Röd pansarbil anländer. Beskjuter häftigt Petersg 5. Kraftig försvarseld. En vitgardist smyger ut på en balkong, kastar handbomb. (1450)

Handbomben sprängs precis vid pansarbilen som slängs upp i luften, många sårade och döda. (1451)

Nu häftig kulspruteeld på Petersgatan 5. Men vita inne i huset ger sig inte. Klockan är nu tre och röda retirerar längs Kaserng! (1500)

De röda släpar sina döda med sig. Men lik hittas ändå vid hörnet Kaptensg och Fabriksg, vid Petersg 2 och på gården vid Petersg 5. (1515)

Häftig beskjutning på gårdarna vid Kaptensg. 11 och Fabriksg 9. Upp till 10 döda röda ligger på gårdarna. (1615)

Vad nu? En kyrkklocka ringer över staden! Vitgardisterna på Kaptensg och Petersg. rusar ut på gatorna! De jublar! Folk jublar! (1700)

Tyska flottan har anlöpt hamnen. Två slagskepp gör känslan av ”afgörande stund i fäderneslandets befrielsekamp mäktigt förnimbar.” (1705)

De första tyska patrullerna har nu med lätta smygande steg nått stadens absoluta centrum (Esplanaden-Henriksgatan). (1730)

En tysk patrull har förskansat sig vid Svenska teaterns huvudingång. Nu kommer en till. Tyskarna vid teatern är nu ca 50. (1740)

Tyskarna ska uppenbarligen inta teatern där röda förskansat sig. Tyska patruller klättrar upp på taket, tar sig in genom takluckorna. (1742)

Ett 50-tal beväpnade röda män och kvinnor ger sig, kommer ut med armarna sträckta. (1750)

Fångarna används nu av tyskarna som skytteskärm, samma metod som engelsmän använt sig av – mot vilda folk. (1755)

En kvinnlig rödgardist löper amok på Esplanaden. Har skjutit planlöst omkring sig. Springer nu sick sack, försöker undkomma. (1800)

Tyskarna skjuter ner henne. (1801)

Brandkårshuset på Högbergsgatan och järnvägsstationen nu intagen av tyskarna efter strider. (1950)

Ett tiotal tyskar och vitgardister försöker som bäst befria de vita fångarna vid skolan i Kronohagen. Det här är vita red. nu befinner sig. (1955)

Röda har omkring 300 man i skolan, besvarar elden. Vita retirerar. (2000)
Telefoncentralen intagen av de vita. Privattelefonerna fungerar igen i staden. (2025)

Ett kompani tyskar har tagit sig till fängelset på Skatudden, där röda förvarar många fängslade. Tyskarna kräver att cellerna öppnas. (2130)

Allt går lugnt till. Röda släpper ut alla fångar som sedan samlas på gården. Allmänheten strömmar till. Hurrarop! Frihet! (2131)

Anhöriga rusar till, kramar sina nära och kära, nu sjungs ”Vårt land”. Tyskarna besvarar med ”Die Wacht am Rhein”. Djupt stämningsfullt. (2132)

”De tyska trupperna kommer icke för att eröfra vårt land. De kommer för att bekämpa pesten från öster.” (2200)

”De kommer för att slå ned det röda skräckväldet. Tagen emot dessa trupper som välkomna gäster!” – P.E. Svinhufvud, Ordf. Finlands senat. (2201)

Tyskarna tänder eld på en flygel vid kasernerna vid Simonsgatan. Vill röka ut de röda. Elden lyser upp centrum natten igenom (2359)

Kan någon sova denna natt? Där ute hörs kulspruteeld, staden brinner. (0100)