ARKIV/ VECKA TRE/ RÖDA REDAKTÖREN

”REVOLUTIONEN ÄR NU ETT FAKTUM”


10.2.1918 / 2012

 

En ny morgon gryr för Röda redaktören här på det forna Hbl:s tryckeri. Vita redaktören är som sagt internerad. Sörj honom ej. (0900)

 

Ryska Isvestia: ”Fruktansvärda mord har inträffat som mordet på Röda kors-läkaren Schybergson. Dylikt vanärar vår revolutionära fana.” 1030

 

Tidningen fortsätter: ”Det är vår plikt som revolutionärer, medborgare och människor att motsätta sig dylika exesser”. 1031

 

Ost försäljes nu i samtliga butiker där smör erhålles mot uppvisande av smörkupong n:o 48. Familjer 1-3 pers får 400 g.  1400

 

Vi har skridit till åtgärder för att samla in medel: Arbetarna i staden skall snart få sina löner, även för strejktiden. 1430

 

Vårt land är nära nog utan livsmedel. De vita ser till att allt livsmedel finns i norr och väst. 1600

 

Kamrat Tokoi har därför avrest till Petersburg för att söka ordna livsmedel till huvudstaden. 1601

 

Hustrur till medl i Hfrs Röda Garde som önskar få understöd, bedes skaffa sig intyg och komma till Ständerhuset. Smörkorten med! 1900

 

11.02.1918 / 2012

 

Så här är det: Revolutionen är nu ett faktum. Trots att samhällets ”intelligens” sjuder av raseri. 1000

 

Vetenskapsmän, pedagoger, ingenjörer, konstnärer, journalister är fientliga mot revolutionen. Därför bör en ny vind blåsa in bland dessa. 1001

 

Revolutionen är inte deras fiende. Revolutionen är fiende till den krämaranda som förpestar samhället. 1002

 

De småborgerliga kaffetanterna sprider idiotiska rykten, säger att mjölet vi nu äter är benmjöl tillverkat av i inbördeskriget stupade. 1400

 

Rapport från Lahtis: Röda Gardet har emottagit 1000 mark af en affärsman. 1700

 

Rapport från Sjundeå: Vita hotar med döden arbetarföreningsmedlemmar som inte anmäler sig till Syrjä gård. (1830)

 

12.02.1918 / 2012

 

Röda redaktören sköter rapporteringen till framtiden från detta klasskrig. Ni ska alla glömma Vita redaktören. (1030)

 

Rapport från Tammerfors: Vita har lidit avsevärda förluster i Vilppula. (1130)

 

Björneborg förra veckan: Vi fick bukt på en grupp vita som förskansat sig på Vanhakartano rusthåll med hjälp av en kanon. (1200)

 

Efter långa stider lyckdes 11 vita fly. Men de sköts av ryska marinsoldater i Björneborg. (1201)

 

Mäntyharju station erövrat. 4 stupade rödgardister, 48 stupade vita. (1500)

 

Tjänstemän som inte infunnit sig på arbete har tid till den 12 feb. kl 12. Om de ej infinner sig skrider kommissariatet till åtgäder. (1900)

 

13.02.1918 / 2012

 

Midnatt. Vi har nyss erövrat Hotell Fennia. Vi blev beskjutna och var tvungna att ingripa. 0001

 

I anledning av den stora mängd krigsfångar som tagits av Röda Gardet planeras nu upprättande av fångkolonier. 0900

 

Var är vårt och våra barns bröd? Den störtade borgerliga regeringen har fört vårt livsmedel till Österbotten. 0930

 

För dessa känslolösa rackares skull lider vi nu alla, vitgardet tror sig kunna krossa den hungriga arbetararmén. De misstar sig svårt. 0931

 

Affärsmannen Wilho Wolotinen har skänkt 100 packor flanell till Arbetslöshetskommittén. 1300

 

Vi har beslutat fortsätta stöda de ryska soldatfamiljerna. Medlen återfås när Finlands och Rysslands affärer slutligt ordnas. 1400

 

Beslut: Lönerna för medlemmar i de revolutionära domstolarna skall betalas av kommunen. 1530

 

”Allt fler är de arbetare som inte bara kräver reformer utan vill ersätta kapitalismens fåvälde med en socialistisk samhällsordning.” 1700

 

”Huruvida den revolutionära kampen betyder början på slutet för det kapitalistiska väldet får tiden utvisa”. 1701

 

Idag utrymde vi Hbl:s tryckeri och lämnade vakter utanför. Nu trycks vår tidning, ”Arbetarnas Notisblad”, på Helsingin Sanomats tryckeri.  2000
 

 

14.02.1918 / 2012

 

Järnvägstjänstemännens inställelse av sitt arbete medför problem. Telegrafen fungerar ej. Använd telefonen! (0900)

 

Inga kyrkliga skatter får längre uppbäras. Staten är ej längre skyldig ge medel för prästutbildning och andra kyrkliga ändamål. (0915)

 

De posttjänstemän som erhållit lön för februari men ej infunnit sig på jobb kommer att anklagas för bedrägeri i revolutionsdomstol. (1100)

 

Biblioteken, som varit stängda sedan revoltionen utbröt, bör omedelbart öppnas igen. En styrelse tar itu med saken. (1101)

 

Notera: Finländska medborgare får resa utomlands endast med tillstånd av folkkommissariatets inrikesafdelning. (1400)

 

De röda har nu övertagit AB M.G. Stenius som bygger Munksnäs-Haga villasamhälle. Vi fortsätter arbetena. (1500)

 

Vår deklaration: ”Vi gör slut på herreväldet och ger folket frihet”. (1530)

 

Se upp! Ockrare i farten i Hfrs. Vissa penningkapitalister utnyttjar att bankerna är stängda. Lånar pengar med 15 procents ränta. (1700)

 

Vår nykterhetsvakt har beslagtagit 230 flaskor olika slags finare rusdrycker hos hr Tilgmann, Mejlans n:o 12.  (1915)

 

20 kineser har uppenbarat sig på milisstationen vid Henriksg. 18. Vill övernatta. På väg till Wladivostok. Inga pass, inga pengar. (1920)

 

Till salu: Nya skidor billigt. Annegatan 34. ”Tarmo”. (2100)

 

15.02.1918 / 2012

 

Pravda rapporterar: Spannmål på väg till Finland från Moskva! (0830)

 

Finlands sv arbetarförbund: Vi bör hjälpa skärgårdens fiskare. De utnyttjas av sina ”patroner” på samma sätt som torpare av sina herrar. (0930)

 

Det finnas föräldrar som tillåtit sina barn sluta sig till scouterna. De anar inte att barnen därigenom indrages i klasskriget. (1100)

 

Att låta ungdomen gå med i scoutrörelsen är brottsligt, bör å det strängaste fördömas. (1101)

 

Skolorna bör nu omsorgsfullt undvika ett dylikt uppviglingsarbete. Scoutrörelsen sysslar med agitation! (1102)

 

Alla lärare uppmanas ovillkorligen och vid hot om att bli ställda till ansvar att ej befatta sig med element som uppviglar mot revolutionen. (1103)

 

Förmånliga hästar från ryska militären finnes nu till salu. Säljes till småbrukare, företrädelsevis tillhörande soc.dem.-partiet. (1430)

 

Staben: Hemlighetsfulla husundersökningar har företagits i Röda Gardets namn. Dylikt kan ej ske utan fullmakt i fortsättningen. (1900)

 

Förövare av nattliga undersökningar kommer därför nu utan undantag att arkebuseras. (1901)

 

 

16.02.1918 / 2012

 

Fångarna i Kakola tukthus i Åbo anhåller om frihet och om att få upptas i de Röda garden. (0900)

 

Svenskar som reser över Bottenhavet från Björneborg köper slut kaffet i stan. Snart blir det maskrossurrogat för stadsborna. (0931)

 

Ekenäs kyrkoherdes son, hr Enebäck, arresterad i Hangö. Medgav att han försäkte köpa vapen till de vita för 7000 mk. (1131)

 

Vita Redaktören har gett ut en underjordisk skrift: ”Fria Ord-Vapaa Sana”. Publikationen ger ett särdeles lamt intryck. (1304)

 

I Fria Ord kan man skönja den Vita redaktörens hopplöshet och modlöshet. Eländigt språk. Vita red känns som en gulnäbb. (1305)

 

Borgarna behandlar kvinnor grovt och rått. Från Jyväskylä berättas hur de vitas ledare hotat hänga alla ”arbetarkäringar”. (1530)

 

Irmari Rantamala (=Algot Untula): ”Slaveri och död i förtryck eller frihet köpt med vapen och blod? Valet är klart, ett järnfast: Framåt!” (1705)

 

Apotekare och drogaffärer som önskar sälja denaturerad sprit erhåller tillstånd vid Utskänkningsaktiebolaget, Fredrikssg. 34. (2145)