Tabloid del III: Snabbenkät bland regiontidningarna

Journalisti-Journalisten nr 19/2006 som förkortad. Full version endast här på webben.
Vi bad några finländska chefredaktörer skriftligt svara på frågor om tabloidformatet.
   Ur svaren framkommer att Uleåborgstidningen Kaleva allvarligt överväger att byta format, säger chefredaktören Risto Uimonen.
   - Vi måste noga följa med läsarnas och annonsörernas synpunkter och följa med tiden vi lever i, motiverar han.
   Uimonen tycker att tabloiden är mera praktisk för läsarna, men att det också finns risker: En del läsare förknippar tabloidformatet med kvällspressen.
   Enligt Uimonen har Hbl i alla fall lyckats bra.
   - Tidningen har inte sänkt nivån på sin journalistik, och upplagan har stigit.
   Han tycker sig se en trend bland läsare där allt fler tycks föredra tabloid, speciellt de yngre. Kalevas veckobilaga PeTo är redan i tabloidformat liksom också diverse temabilagor.
   – Personligen tycker jag att en gradvis omvandling till tabloid är det klokaste, men sist och slutligen är innehållet ändå viktigare än formatet, påpekar Uimonen.
   

Turun Sanomat: Ingen chans

För Turun Sanomat är ingen formatförändring överhuvudtaget aktuell. Chefredaktör Aimo Massinen konstaterar att tabloiden nog är lämplig för Hbl och många andra tidningar, men inte för TS.
   – Vi har inget behov att byta format, kommenterar han.
   Själv föredrar han broadsheet, och tror också att redaktionen som helhet tycker likadant.
   – De största riskerna med tabloid för en stor tidning är annonsbortfall och att tidningen blir för tjock.
   

Aamulehti ser för- och nackdelar

– Journalistiskt sett har Hbl:s reform varit mycket lyckad. Läsarvärdet har stigit och tidningen känns mera som en nyhetstidning än tidigare. Att byta format ger ett ypperligt tillfälle att skärpa journalistiken och Hbl tog bra vara på den möjligheten.
   Aamulehtis chefredaktör Matti Apunen föredrar personligen tabloid, men enligt honom finns det ändå inga konkreta planer på att byta format, Enligt hans uppfattning är journalisterna på tidningen splittrade 50-50 i frågan.
   – Tabloiden är naturligtvis lättare att hantera, och nyhetsmässigt fungerar det bättre. Riskerna har att göra med mindre annonsintäkter och läsarnas konservatism, tabloidjournalistiken uppfattas som ”billigare”.
   Tidningen har i motsats till många andra haft en synnerligen stabil upplaga de senaste tio åren, upplagan har till och med ökat en aning. Ändå har tabloidprocessen på sätt och vis redan börjat också på AL. I våras började Tammerforstidningen ge ut två nya söndagsbilagor i det nya formatet.
   – Läsarna förhöll sig mycket positivt till reformen, jag minns inte att jag skulle ha fått ett enda klagomål. Kanske läsarna alltså klarar av mera förändringar än vad vi tror.
  

Vasabladet vill, men …

– Läsarna gillar tabloidformatet och för den skull borde vi övergå till det, tidningen skulle bli spänstigare och förnyas än mer. I princip är vi alltså för tabloid, men vi gör ingenting förrän de ledande finskspråkiga tidningarna gör det.
   Denns Rundt är chefredaktör för Vasabladet, som fortfarande utkommer som broadsheet. Tidningen har, liksom de flesta andra, haft en svagt nedgående upplaga de senaste tio åren.
   Enligt Rundt är fördelarna med tabloid många: Lättare att läsa, lättare att skriva och redigera på ett intresseväckande sätt. Personligen vill han ha tabloid, han tror också att läsarna vill ha en reform, liksom också en majoritet på redaktionen.
   Riskerna har att göra med annonserna. Mindre tidning ger mindre intäkter, resonerar Rundt. Och dessutom …
   – Lokalt bör vi ha samma annonser som den finskspråkiga kollegan (Pohjalainen). Så länge den är broadsheet kan vi inte medvetet vänja annonsörerna vid att leverera hälften mindre svenskspråkiga annonser till Vbl.
   Att allt gick så snabbt i Sverige förklarar även Rundt med att man i Sverige är vana vid att ta efter varandra – när SvD gick över till tabloid följde de andra snabbt efter. I Sverige var och är tidningarna dessutom mera ekonomiskt trängda än i Finland.
   – Den finländska tidningspressen är mera konservativ och har tabloidformatet som sista utväg.

Keskisuomalainen är tabloid – en gång i året

I Jyväskylä har ett formatbyte ofta diskuterats inofficiellt, men några konkreta åtgärder har man ändå inte vidtagit. Ja, om man inte räknar med det lilla experimentet som man snart prövar på för tredje gången: att komma ut som enda dagstidning på nyårsdagen – i tabloidformat dessutom.
   Enligt chefredaktören Erkki Laatikainen gör man det för att få en liten känsla av det mindre formatet, men det har i alla fall inte ännu lett till massiva krav på en formatförändring.
   – Allmänt sett kan man säga att folk föredrar saker så som de är. Så jag tror att en läsarmajoritet fortfarande föredrar vårt nuvarande format, men en betydande del torde också stöda tabloid, resonerar Laatikainen.
   Hur ser han då personligen på tabloid som ett format för Keskisuomalainen, vars upplaga stabiliserat sig kring 76 000.
   – Jag stöder en förändring om marknaden lutar mot tabloidformatet och om det är viktigt för vår framgång. Men om det ingen sådan trend blir aktuell, stöder jag vårt nuvarande format. Jag är en pragmatiker.