Tutkivaa journalismia

Ei ole pelkkä klisee, että journalistiikasta tulee pinnallisempaa ja yhä samankaltaisempaa. Vain harvoilla mediataloilla on mielestään varaa tehdä tutkimustyötä: se vie aikaa ja on riskialtista. Eivätkä asiat ole paremmin freelancereillakaan. Ruotsalaisesta Journalisten-ammattilehdestä voitiin lukea, että freelancereiden olisi syytä panostaa kodista, sisustuksesta, ruoasta ja arkkitehtuurista kirjoittamiseen, jos he haluavat saada töitä tulevaisuudessa. Oh-hoh, sanon minä.
    En ole vielä kunnolla näyttänyt kynsiäni tutkivan journalismin jalossa taidossa, mutta toivon, että tulevaisuudessa panokseni kovenevat. Jos sinulla on ideoita, kerro niistä minulle!

Granskning av nedskärningarna inom dagvården i Helsingfors
(Katsaus päivähoidon supistamiseen Helsingissä, Hufvudstasbladet 3.3.2003)

Teema: Antibiootti
Ihmelääkkeen kahdet kasvot. Hufvudstadsbladetissa ilmestynyt antibiootteja käsittelevä artikkelisarja lääkkeen alkuperästä, käytöstä ja mahdollisesta tuhosta.

  Antibioottikuurin kääntopuoli (suomeksi, Kaks Plus lokakuu 2002).
Koko artikkelisarja ruotsiksi (Hbl huhtikuu 2004)