Arkiv: Vita redaktören 7.5-13.5.1918 / 2012

”80 000 röda fångar på en månad”


7.5.1918 / 2012??

Förlorat i går: En barngalosch n:o 6, på Lotsgatan. Återlämnas till Maringatan 6B 9. (1000)

Nu diskuteras frågan: republik eller monarki? Vita redaktören säger: Gif oss en konung!  (1200)

Alla vid spårvägsbolaget som inte övergick till de röda och som därför blev utkastade ur sina hem tackar Bertha Paulig för husrum. (1400)

Första aeroplanet fört av en finländare har flugit från Åbo till Hfrs! Pilot: löjtnant Väinö Mikkola. En hjälte i vår unga armé! (1500)

Samme Mikkola försökte flyga ut senator Svinhufvud (förtäckt som ”ingenjör Karlsson”) ur det röda Hfrs i februari. (1501)

Mikkola lurade de röda, fick planet upp i luften, men fick motorfel, måste landa. Svinhufvud tvingades då återgå till sitt gömställe. (1502)

Tvåhjulig grön mjölkkärra förlorad under röda våldet. Tillvaratagaren bedes kontakta Emil Eklund, Sockenbacka, Vanda. (1700)

”Vi fordra inte hämnd, vi fordrar vedergällning! För varje lif som tagits, för varje hem som skövlats, för varje gård som bränts.” (1900)

Så skriver Alma Söderhjelm. Ni i framtiden vet att hon blev en ”höjdare”: http://sv.wikipedia.org/wiki/Alma_S%C3%B6derhjelm (1901)


8.5.1918 / 2012

Utegångsförbudet hävs i morgon! Allmänheten får röra sig på gatorna kl 17-22 utan tillstånd. – Hfrs tyska och Finska stadskommendant. (1900)

Två liter god madeira utbytes mot socker. Anbud till Hbl, ”Socker 286”. (1915)

I Viborg är krigsbytet enormt: 1000 järnvägsvagnar, till det hisnande värdet 2 000 000 000 mark. (2040)

Vita har tagit ca 80 000 röda fångar på en månad! Av dessa är ca 6600 nu internerade på Sveaborg. (2041)

Samtliga röda positioner har erövrats i Finland. Därför slutar högkvarteret från idag sända officiella krigsrapporter. (2100)

NJK meddelar: Med anledning av den frihetskamp som pågår är seglingsprogrammet för säsongen inställd. (2101)

Löständer förlorade på lokaltåget kl 17.14 senaste lördag. Återlämnas mot hittelön Brunnsg. 8 (Citypassagen). (2102)


9.5.1918 / 2012?

Det är en medborgerlig plikt att rapportera om landsförräderi begången av de röda under revolutionen. Vittnesmål ges under ed.


10.5.1918 / 2012?

Ifall inte de ryska undersåtar som fortfarande befinner sig i Finland öfördröjligen afreser till Ryssland anhållas de av polisen. (1000)

Socialdemokratiska lantdagsmannen, målaren Georg Johansson har begått självmord. Efterlämnade ett brev: (1200)

”Jag har lidit oerhördt öfver att att det finns människor som tro att jag varit med om det som timat. Jag kan icke lefva med den tanken.” (1201)

Helsingfors Arbetare Segelklubb på Drumsö har med överväldigande majoritet bytt namn: Helsingfors Segelklubb. Finns fortfarande år 2012. (1700)

Två tyska marinsoldater, 27 och 24 år, önska två kvinnliga vänner, som vilja lära dem svenska. Helst med fotografi. Svar till nr 313 / Hbl. (1900)

Önskas potatis mot vacker fikusträd. Högbergsg. 8 A 5, kl 14-15. (2200)


11.5.1918 / 2012?

Landshövdingen meddelar: Tusby och Nurmijärvi socknar är tillsvidare besmittade av vattuskräck (rabies).  (1200)

Ah! Nu är det bevisat. Talet i ”Arbetarnas Notisblad” om att vita beskjutit och mördat sanitärer var falskt. (1400)


12.5.1918 /2012?

Adjö, Ryssland, adjö bolsjeviker! Lejonflaggan hissas just nu på Sveaborg. Vi härskar nu i eget land! (1200)

Varje dag på SCALA, Norra Espl. 21: Enastående bildserie, den första krigsfilmen från Finland från den pågående frihetskampen! (1400)

Även under verklig batalj tagna filmer af tyskarnas kamp: Hindenburg med trupper rusar mot fienden med handgranater! (1401)

Nu är det bekräftat: De vitas intåg och segermarsch i huvudstaden, med general Mannerheim, inträffar den 16 maj! (1700)

En deputation uppvaktar senaten. Anhåller om att tidningsmän befrias från den allmänna värnplikten. (2100)

60 tunnor (6000 kg) kryddad anjovis säljes kontant på auktion i morgon i Tölö. (2230)


13.5.1918 / 2012

General Mannerheim har tilldelats Järnkorsets I och II klass av Hans Majestät Tyske Kejsaren!

Rykten gör gällande att den röda kommissarien Hilja Pärssinen är gripen i Lahtis. Hon och en annan röd kvinna bar på 49 milj mk!

Hör om Pärssinen i detta inslag: http://areena.yle.fi/audio/1309702938146

Fest för hjältarna från Österbotten, ikväll kl 18 på Svenska teatern. Och om några dagar marscherar Mannerheim in i Hfrs!