ARKIV: Vita redaktören 30.4 – 6.5.1918 / 2012

”På första maj förtärs sprit i afsevärda mängdeer”

30.4.1918 / 2012??

Demonstrationer och möten av hvad slag de vara må, liksom kringkastande av konfetti & serpentiner under första maj är förbjudet. (1040)

Hfrs Jägarbrigad antager frivilliga i åldern 17 till 45 år. Alla erhåller lön samt benkläder och underkläder samt skodon. (1100)

Med glädje och stolthet kan vi meddela att Viborg, Karelens gamla huvudstad, har erövrats av de vita. (1200)

Men fortfarande kvarstår mindre, isolerade, röda styrkor kring Tavastehus, Lahtis och Kymmene älf. Deras saga är snart all. (1201)

Brunnshuset öppnar i morgon! Sonnenbergs orkester spelar.
Hofmästare eftersökes. Bordsreserv. Tfn 5590. (1600)

Kaisaniemi värdshus är åter öppet för allmänheten! (1700)

Akademiska sångföreningen: samling kl 8 i morgon vid Gamla Stud.huset. Sedan trad stud.sång i Kajsaniemi. Äldres medverkan absolut nödvändig (1800)

Finska Agrarbyrån erbjuder biträde vid vårbruket. Vi utsänder flygande kolonner: arbetsledare, arbetare samt krigsfångar under bevakning. (2100)


01.05.1918 / 2012??

Första maj. Strålande sol. Akad. Sångföreningen tågar som bäst till begrafningsplatsen, 12 kamrater har stupat under frihetskampen. (0805)

Stud. Pehrman håller tal: ”De voro sångare med glatt sinne. Glada drogo de ut på äfventyr för att finna strid, glada gåfvo de sitt lif.” (0830)

Akademiska sångföreningen sjunger Björneborgarnas marsch och Vårt land för de stupade sångbröderna. (0840)

Ett böljande människohaf är samlat vid den gamla restaurangen i Kajsaniemi och på planen utanför. (0900)

Nu sjungs ”Vintern rasat ut”, dirigent Olof Wallin. (0905)

Akademiska sångföreningen sjunger nu de gamla vackra studentsångerna, med djupare innebörd än någonsin. (0920)

De gamla dirigenterna Carl von Knorring, Gösta Enckell och Ragnar Hollmerus har hörsammat kallelsen och dirigerar några sånger var. (0950)

Sista sången, med hornackopanjemang: Die Wacht am Rhein, Jägarmarschen och Vårt land. (1030)

Sångföreningen återtåger som bäst till centrum, stannar vid Paciusstoden, sjunger Suomis sång och Vårt land. (1045)

Från Studenthusets trappor sjunger de nu ”Stå stark du ljusets riddarvakt”. Stormande jubel från allmänheten! Våren, friheten är här! (1130)

I år på 1 maj har folket på gatorna en stramare hållning än tidigare. En lugn segerstämning böljar genom atmosfären. Mycket militär ute. (1400)

Första maj förhjälper oss ur den mörka blodsvåren 1918 – fram till den svala och friska luft som skall skänka vårt folk hälsa igen. (1401)

I år äger ingen arbetardemonstration rum på första maj. Revolutionen var en ofolklig rörelse, svek sitt syfte. (1500)

Men detta Finland är ett underligt land. På första maj, också detta ödesmättade år, förtärs sprit i afsevärda mängdeer. (1800)

Tidens allvar bör fostra oss till anständighet. Men nu på kvällen skråla våra studenter tyska visor till förbipasserande tyska soldater. (1900)

Handgemäng utanför restaurang i centrum av Hfrs, inblandade äro studenter med mycket ”fina” namn. Tyska officerare vittne. (2200)

Tyska officerarna säger: ”Sådant här hade icke kunnat passera i Tyskland” (2201)

Utegångsförbud gäller men våra berusade studenter drar genom stan och undervisar tyska patruller om hur man roar sig i ett ”kulturland”. (2330)

Tyskarna däremot, från den högste till den lägste, visar exempel på ett disciplinerat folk. Har dragit sig undan festligheterna. (2331)


2.5.1918 / 2012??

Tidningsfri dag i dag. Stor pappersbrist, och helgdag i går.

Yngre, absolut pålitligt biträde för droghandel (helst sådant som arbetat i branschen) önskas omgående. Sörnäs Droghandel.

3.5.1918 / 2012?

En solig lokal om 8 rum och kök med bekvämligheter önskas hyra av barnlös familj. Svar till: Säker hyresgäst – Kerava poste restante. (1200)

Stor svinauktion i morgon kl 10 å Brunakärrs svingård, ca 1 ½ km från 5 pennis tullen. De flesta är unga avelssuggor. (1400)

Den första maj förlorade en fattig arbetare sina enda pengar, 100-10 mk. Den ärliga upphittaren bedes ringa upp Munksnäs nr 12. (1600)


4.5.1918/2012??

Personer som under upprorstiden förlorat hästar ombedjas anmäla till temporära remontavdelningen, doktor Malkki, rum nr 10, Hotell Apollo. (1100)

Raska unge män antagas som extra vaktare till Helsingfors tukthus. (1130)

Senaten i Vasa: Kvarhållna ryska officerare bör få engångsersättning 450 mk / person. Dessa skall sedan omedelbart lämna Finland. (1400)

Ikväll ges äntligen den inställda föreställningen av Kung Carls Jagt från 28 jan på Svenska teatern. Gamla biljetterna äro gällande. (1615)

Ikväll sjunger Annikki Uimonen i Universitetets Solennitetssal kl halv sju. Oskar Merikanto medverkar. (1700)

Överste Otto Furuhjelms samt dennes biträden Hilding Granholms och Lennart Törnes lik har hittats i ett kärrdike nära Toijala. (1900)

De bortfördes av de röda i slutet av april. Samtliga har skjutits. (1901)

Vita har tagit 20000 fångar vid slaget om Riihimäki. Röda har mördat den fredliga befolkningen i stora massor. Bränt gårdar. (2000)

I går har de vita intagit Kouvola. (2001)

I morgon avgår äntligen ångslupen Göta till villorna på Jollas och Villinge. Om utrymmet på båten tillåter även till Degerös östra strand. (2130)

Nu erbjuds förtjänstmöjligheter till barn och arbetslösa: samla nässlor! Inlämning vid Helsingeg. 3-5 E där priserna framgår. (2145)


5.5.1918 / 2012 Ingen action idag

6.5.1918 / 2012

Personer som mellan 28 .1 och 15.4 mottagit eller köpt produkter från vår fabrik bör snarast likvidera godset. – Arabia porslinfabrik. (10.50)

Senaste dygn upphämtades 21 druckna personer till stadens polisstationer. 18 lösa kvinnor anhöllos. (1055)

Ansökningar om Finskt medborgarskap ombesörjas snabbt. –Vicehäradshövding Hj. Långström, Fabiansg. 29, vis à vis Börs. (1200)

– General Mannerheim har anlänt till Viborg: ”Staden är åter fri! Med höjd panna kan finnen nu vandra som husbonde i sitt eget rike.” (1400)

Hemligt hästslakteri upptäckt vid Edesviken. I ett lider påträffades 82 hästfötter Vi befarar att detta är resterna av de hästar röda stal. (1600)

Folkhärens krav är entydiga: De röda vilddjuren bör få en snabb och sträng dom. Förfall ej till onödig mildhet! (1800)