ARKIV: RÖDA / VITA REDAKTÖREN
30.3.1918 / 2012 – 5.4.1918 / 2012

”Segern skall komma som den uppgående solen”


30.3.1918 / 2012


Finns för lite mjölk i Hfrs. Grädde får därför ej säljas före kl 10 på morgonen till andra än pers med sjuk- eller barnkort. (0900)

Vi har samlat alla järnvägstjänstemän till löneutbetalning. De som inte undertecknar en försäkran om att stöda de röda häktas. (1000)

Resultatet: Flera hundra tjänstemän vid järnvägen häktas som bäst. De utgör en fara för revolutionen.  (1001)

Vi upprepar: Det är FÖRBJUDET att beslagta livsmedel eller göra husundersökningar på eget bevåg. (1415)

Spannmålståget vi skickade iväg 19 feb till Sibirien anländer just nu till Hfrs! Har varit 41 dagar på väg! Vilka hjältar! (2145)

Rapport från stationen: Tåget mottages med hurra- och eläköön-rop och Marsäljesen sjungs. Hundratals på plats. Jubel! (2146)

Detta är Finlands revolutionära proletariats brödtåg! Brödkrisen i Helsingfors är härmed ur världen! (2147)

Som tågets kommissarie fungerade Jaakko Rahja. Läs om honom: http://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakko_Rahja (2148)31.3.1918 / 2012


Priset på bröd har höjts. Surt rågbröd, 500 g, kräver 10 kuponger, pris 1:50 mk. Knäckebröd, 700 g, 20 kuponger, 3:20 mk. (1200)

Privattelefonerna är nu avstängda. Vid eldsvåda bedes uppsöka närmaste brandtelegraf som finns i varje stadsdel. (2145)1.4.1918 / 2012

Häftiga strider kring Viborg. De vita har lämnat 800 stupade på slagfältet! (2100)

Vita redaktören mumlar från sin internering: Vilket misslyckat aprilskämt om 800 stupade i Viborg. Snart faller Tammerfors… och sen… (2101)2.4.1918 / 2012

Segern skall komma som den uppgående solen. Om den icke gryr fullt strålande i dag, skall den göra det en annan morgon. (0700)

Vi reformerar skolorna. Från och med nu måste det finnas minst två lärare i varje skola också på landsbygden. (1400)

Endast den borgerliga girigheten har förhindrat en sådan reform tidigare. Man har inte ansett det värt satsa på folkets undervisning. (1401)

När en stad försvaras mottas fienden med bajonetter. Om fienden ändå bryter sig genom fortsätter striderna från gård till gård. Var redo! (2015)3.4.1918 / 2012

Ny lag utfärdad: Alla män under 55 år som ej har anställning i ett nyttigt arbete är nu nödgade att arbeta för revolutionen. (1200)

Arbetsplikten kan även omfatta sysslolösa kvinnor. (1201)4.4.1918 / 2012

Alla biljardsalar i Helsingfors bör omedelbart stängas, så länge revolutionen pågår. (1000)

Vi har idag upprättat röda marinkompanier. Vi uppmanar alla eldare, matroser, eldare, maskinister och kockar att ansluta sig. (1230)

Lärarna har valt att ej infinna sig på jobb. Vi kommer därför inte att kunna öppna folkskolorna denna termin. (1600)

Men de äldre klasserna bör få sin skolgång färdigställd. I dag fortsätter därför fjärde klassen för alla svenskspråkiga elever. (1601)

Alla fjärdeklasser i hela Hfrs slutför sin termin i Bangatans folkskola. För elever som har sitt hem avlägset är detta något olämpligt. (1602)

Men direktionen har beslutat tilldela fribiljett till spårvägarna till alla som bor längre än två km från Bangatan 8. (1603)

Bespisningsfrågan i skolorna är olöst tillsvidare. Förse era barn med proviant! (1604)

Arbetarråden i ryska Karelen vill att landsdelen ansluter sig till Finland. (1850)

Alla till Hfrs ledande järnvägar, landsvägar och broar har nu dubbelvakt. All trafikering utöver röda gardets är förbjuden. (1900)

Alla disponenter och hotellägare: Ankommande resande bör ovillkorligen anmälas till Ordningsinrättningen. Om ej väntar revolutionsdomstolen. (1930)

Uppgifter förekommer att folk fäller skog i Åggelby och bortför ved. Detta är strängt förbjudet: revolutionsdomstol väntar. (1931)

Förordning: Finlands folkkommissariat flyttar härmed från Helsingfors till Viborg. Alla bör hjälpa till. (2000)

Vita redaktören småler snett: ”Nedräkningen har börjat”, väser han. Men detta är endast en taktisk förflyttning! (2001)5.4.1918 / 2012

Skrattretande! Den tyska överbefälhavaren har uppmanat de kvarvarande ryska marinfartygen i Hfrs hissa kapitulationsflagg.  (1200)

Vita redaktören  dräglar av iver, säger att tidsfristen går ut den 12 april kl. 12.  (1201)

Men vi röda vet bättre: ”tyskarna” i Hangö och Ekenäs är de facto utklädda vitgardister, antagligen från Åland. (1202)

Vi har drivit dem på flykt. De är nu på väg mot Utö. (1203)

Den överlägsna proletärarmén skall med ära utgå ur denna kamp och vinna segern! (1204)

Vi har hört att den manliga befolkningen i Nagu och Korpo lämnat sina hem och en del anslutit sig till de vita slaktarna. (1500)

Det är föga manligt att dra sig undan och lämna hemmen i kvinnornas och barnens händer! (1501)

Vi reformerar skattesystemet: kommunalskatten måste bli progressiv. Inte skäligt att fattiga betalar lika mycket som förmögna. (1800)