ARKIV VECKA SEX: 2.3-8.3.1918 / 2012 

”Finland är nu Socialistiska Arbetarrepubliken Finland”

 2.3.1918 / 2012

 

Vi har utfört nattlig undersökning hos chefred. Eero Erkko vid Helsingin Sanomat. Några flaskor vin samt korrespondens beslagtaget. (0300)

 

Vem är denne obetydliga vitgardist Eero Erkko? Ni i framtiden vet: http://fi.wikipedia.org/wiki/Eero_Erkko (0301)

 

Vi undersökte även elektriska apparater tillhörande Eero Erkkos son. (0302)

 

Vi, Arbetarnas Notisblad, har nu kontor vid Mariegatan 8. Öppet ½ 9-3 em.

(08.30)                 

 

Slut er till Röda Gardet, alla vapenföra arbetare! Anmäl er idag vid Ständerhuset eller Riddarhuset kl 12-6 e.m. (1200)

 

Endast läkarintyg kan bevilja frihet från tjänst i Röda Gardet. (1201)

 

Vi publicerar i dag en fullständig lista över de tillfångatagna vitgardisterna som förvaras i Svenska lyceum. Flera hundra. (1400)

 

Allmänheten uppmanas föra proviant till de fångna vitgardisterna. (1401)

 

Inspektion nyss utförd vid Brondins konsertcafé i Citypassagen. Söker efter vitgardisternas vapengömmor. (1945)

 

Resandehemmet Taimi, St. Robertsg. 3, tel 9306, rekommenderar sina varma, billiga rum. (2145)

 

En grupp vitgardister bestående av 70 män rör sig fortfarande i Kyrkslätts skogar. Har uppgivit att de vill kapitulera. (2200)

 

3.3.1918 / 2012

 

Oroligt i Kronohagen i kvarteret där de internerade vitgardisterna i Svenska Lyceet hålls. Vi har hjälp av ryska militärer. (0300)

 

Skottlossning från Elisabethsg. 7 tvingade oss att besvara elden och gå in i huset. Vi väcker som bäst samtliga invånare. Söker efter vapen. (0301)

 

Även Vita redaktören är numera internerad tillsammans med vitgardisterna från Kyrkslätt i Svenska Lyceet. (0302)

 

Stor pappersbrist. Svårt att få ut vår tidning, Arbetarnas Notisblad. Tidningen byter nu namn till: Finlands Folkkommissariats Notisblad. (1000)

 

Notera att Finland numera officiellt heter Socialistiska Arbetarrepubliken Finland. (1200)

 

Arbetarmöte för friheten pågår som bäst på Senatstorget. Sirola, Tokoi och Haapalainen ska hålla tal. (1500)

 

4.3.1918 / 2012

 

Arbetarna lider men på restauranger får de förmögna fortfarande mat. Livsmedelsbristen har därför tvingat fram nya regler: (1000)

 

Från idag är överflöd vid tillredning av mat på restaurang förbjudet. En måltid får bestå av högst tvänne rätter. (1001)

 

Servering av smör och ost i samband med kötträtter är även förbjudet. (1002)

 

Den person som för en stund sedan i misstag fick en skunkkrage med sig från Rest Gourmand torde returnera den snarast. (1300)

 

Lösdrivarna på Esplanaden är alltför många. Dessa gör ingen nytta, har till yrke att leva på de knappa livsmedel vi ännu äger. (2145)

 

Lösdrivarna bör omedelbart få gräfta och spade i sin hand och börja göra nytta på åkrarna. Om inte frivilligt så med våld. (2146)

 

Vitgardisterna har i Viborg skjutit fyra personer anklagade för stöld. De avrättade hade drivits av hunger. (2200)

 

5.3.1918 / 2012

 

Vi är fr.o.m.  i dag tvungna att höja telegraftaxan. Den nya taxan är 25 p per ord inom Finland, till Ryssland 40 p. (0900)

 

Vår milis har gripit Karl Seder från Taipale. Hade tillhandlat sig 80 kg socker av rysk marinsoldat för 1000 rubel. (1000)

 

Svårt att hitta cigarretter från Jakobstad i huvudstaden, spec av märket Fennia. Ockerpriser nu i Manoli tobaksaffär. Samvetslöst rofferi! (1600)

 

”Jag har med egna ögon sett hur vitgardisterna skjuter ner Röda kors-medlemmar på slagfältet.” – Aarne Orjatsalo (2100)

 

Vita Redaktören skriker från sin internering i Kronohagen: ”Det stämmer ej. Orjatsalo är Rödgardist, går ej att lita på.” (2101)

 

Ni i framtiden kan läsa hur det gick för Orjatsalo:

http://www.iafilm.net/working/orjatsalo.html (2102)

 

Sverige har annekterat Åland, kallade sig ”medlare” men roffade åt sig. Detta är röveri! Ryssland och Finland skrider till åtgärder. (2200)

 

6.3.1918 / 2012

 

Vi får rapporter om skottlossning kring handlanden Tallbergs reservkrutförråd i Mejlans.  (0100)

 

Gevärskulor viner kring våra vakthavande. Vitgardister på skidor har lyckats undgå vår bevakning. (0105)

 

Spridd skottlossning har nu pågått i en timme i Mejlans. Vi har försökt gripa vitgardisterna men ej lyckats än. (0200)

 

Stor explosion har inträffat i Mejlans! (0230)

 

En till våldsam explosion i Mejlans! (0235)

 

Ytterligare en! Större än de två tidigare! Källaren i Tallbergs förråd totalförstörd. Kvar av huset endast en stor grop. (02.36)

 

Rapport från Mejlans: Skogen omkring splitrad. Stenar har flugit kors och tvärs. Granngårdarna Stenius och Kleineh har lidit stor skada. (0240)

 

Människorna i granngårdarna har slungats från sina bäddar. I källaren förvarades 1000 kg krut och dynamit. (0241)

 

Vi letar efter de skyldiga. Handlare Tallberg ska anhållas. (0245)

 

Syftet med skottlossningen var uppenbarligen att få så många medl ur Röda gardet till huset – och sedan spränga det. (0246)

 

Ingen rödgardist dödades, men fredliga invånares egendom förstördes. (0247)

 

7.3.1918 / 2012

 

Sabotaget fortsätter. Vi har rapporter om en förödande explosion i Medicas fabrik på Fölisövägen. (0830)

 

Revolutionsdomstolen förkunnar: Vicehäradshövd. Hjalmar Procopé betraktas nu som krigsfånge. All hans egendom konfiskeras. (0900)

 

Vem är denne förbrytare Procopé? Ni i framtiden kan se: (0901)

http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/ProcopeHjalmarJ

 

Vi har nyss anhållit provisior Holmsén samt affärsman Nils Holst. En kulspruta hittad i Holmséns hem. (1000)

 

8.3.1918 / 2012

 

Samtliga förråd av potatis i hela landet är härmed förklarade beslagtagna av staten. (0930)

 

Det har kommit till vår kännedom att mord och röverier inte endast utförts av våra fiender.  (1200)

 

Det är frågan om huliganer som trängt in sig i de rödas led. Dessa kommer att straffas enligt revolutionsdomstolens strängaste skala. (1201)

 

”För att revolutionen lyckligt skall kunna genomföras uppmanar jag alla att stoppa dylik hämndbegär.” (1202)

 

Kom ihåg: Varken enskilda personer eller rödgardister får häkta personer utan att officiell order därom har utfärdats. (1500)

 

Vi har arresterat en hop ryska anarkister i deras huvudkvarter i Gasverkets f.d. gård på Henriksgatan. (1700)

 

Ny förordning: Alla fånger dömda till livsstidsstraff får härmed sin dom förkortad till 5 år. (2130)

 

Vi hör från Åbo att revolutionären Alexandra Kollontaj fått sämsta rummet på hotell Phoenix. Ägaren, fru Nauklér, uppträdde oförskämt. (2145)

 

Telegram from Tomsk i Sibirien: Vårt tåg har nått fram! Tåget lastas med spannmål som bäst. (2200)