ARKIV, VECKA FEM: 24.2-1.3.1918 / 2012

”Triumf! 600 vita krigsfångar tagna.”

 

24.2.1918 / 2012

 

Samtliga tjänstemän som erhållit årskort till Helsingfors spårvägar, men som inte återvänt till jobbet bör omedelbart returnera kortet. (0930)

 

Motorbåtsmaskin till salu: 1 st Alfa 20-24 hästkrafter, 3 cyl, 4 takt. Obs! Till billigaste pris. G. Nyström, tel. 5780. (1000)

 

Då vi nu har störtat förtrycksregeringen i Finland har vi lagt in ett förslag till ny statsform, den enda grundlagen, för vår republik. (1101)

 

Redan denna vår kommer en folkomröstning att hållas. Alla Finlands medborgare över 20 år får rösta.  (1102)

 

Då får vi se om folkets flertal önskar verklig demokrati eller huru stor del som omfattar den störtade herreregeringen. (1103)

 

Överväg nu i tid, huruvida Ni vill att de stora bolagsherrarna, bankkapitalisterna och rusthållarnas snikna godtycka skall råda. (1104)

 

Finlands fria arbetare kommer icke underkasta sig, vi strider till slutet för den verkliga friheten och demokratin. (1105)

 

Den gamla reaktionära Skolstyrelsen har störtats. Vid ett möte i Janakkala folkskola har nya riktlinjer för skolan lagts upp. (1630)

 

Kraven är: religionsundervisningen måtte avskaffas, kunskap i religion skall nu inhämtas utanför skolarbetet. (1631)

 

Från historiska läroböckerna bör avlägsnas upphöjandet av imperialistiska härskare. Istället undervisning i folkens kulturhistoria. (1632)

 

Samhällslära som nytt undervisningsämne bör omedelbart införas. Så väcks intresset för staten och samhället. (1633)

 

Strider i Kuhmolahti. Vita förlorade 50 män, och 60 sårade. De våra förlorade en kulspruta och en häst. (2100)

 

Vi har erhållit rapport från Åland: häftiga strider i Godby. Rödgardister tagit 12 fångar. Ortens befolkning sympatiskt ställda till röda. (2115)

 

Allt fler rapporter talar om separatfred mellan Ryssland och Tyskland. (2200)

 

Målarmästare Palmu dömd i revolutionsdomstol. Han hade gömt smör i sängen, under stolar och soffan. Hade sålt till överpris. (2215)

 

 

25.02.1918 / 2012

 

Vi har på morgonen häktat de borgerliga medlemmarna av livsmedelsnämnderna: (1000)

 

Fru Gerda Ehrstedt, frk Dagmar Neouvius & Henrik Ramsay. Överste von Knorring liksom agronom Holmsten påträffades ej. (1001)

 

Våra styrkor har intagit stadens lifsmedelskontor, och bett föreståndarna att nu följa dekret från folkkommissariatet. (1200)

 

Vita redaktören skriver i Fria Ord: ”De tvingades till lydnad under vapenhot! Tvingades skriva under med vapen riktade mot dem!” (1201)

 

Vita redaktören förstår inte vad som måste göras för att stadens befolkning ska få lifsmedel. (1202)

 

Våra bröder i Ryssland har utnämnt Ivan Terirovisch Smilga till sovjet-bolsjevikernas aluekomitean puheenjohtaja i Finland. (1600)

 

Ni i framtiden vet, i motsats till mig, hur det gick för Smilga: http://en.wikipedia.org/wiki/Ivar_Smilga (1601                  )

 

I Estland har kontrarevolutionära trupper från Tyskland tillfälligt störtat den röda regeringen i Reval.  (1900)

 

Vi erhåller därför nu hjälp från våra röda bröder i Estland. De anländer som bäst till Hfrs i flera båtar över Finska viken. (1901)

 

Våra klädlager, som vi erhållit genom inspektioner i varuhus och i olika lager, lagras på Nylands Nationshus, Kaserngatan. (2130)

 

Fransman ger timmar i franska. Träffas tisdag, torsdag och lördag kl 2-6. St. Robertsg. 44 A, lokal 10. (2145)

 

 

26.2.1918 / 2012

 

Vi har nyss intagit Sohlbergs mekaniska verkstad. Vi upptäckte vapenmaterial asvsedda för den störtatde regeringen. (1200)

 

Nu skall verkstaden arbeta för Röda Gardet istället. (1201)

 

Prenumerera på ”Till Storms”, månadstidskrift, organ för Finlands Svenska Soc.dem. Ungdomsrörelse. (2140)

 

Triumf i Kyrkslätt! Röda Gardet har segrat. 600 krigsfångar har nu mitt i natten anlänt från slaget, avväpnade i Porkala. (0430)

 

Bland fångarna finns baroner, doktorer, läkare ävensom andra mindre ”bildade” personer. (0431)

 

Vi har undersökt vitgardisternas befästningsarbeten i Kslätt, och ser att de förberett sig för krig i månader: Svidja och Sigurdsgård. (0959)

 

Sveriges chargé d’affaires Ahlström förhandlade fram kapitulationsvillkoren. Fångarna förs som bäst till Svenska lyceum, Elisabethsg. 13. (1000)

 

Sveriges konsul i Hfrs är berättigad att inspektera fängelserna. (1001)

 

Vi firar idag en månad av revolutionsstyre i Helsingfors! (1400)

 

Vita redaktören muttrar från cellen: ”Vi sörjer en månad av förtryck.” (1401)

 

En muff borttappades i dag kl 16 mellan ”Kafé Star” och smörgåsaffären ”Skafferiet”. Återlämnas, mot betalning, till Skafferiet. (1630)

 

Resor till Petersburg är nu strängt förbjudna, meddelas från Ryssland. (2200)
 

 

28.2.1918 / 2012

 

”Allt mer börjar världskrigets frontlinjer klarna. Detta är ett socialt krig mellan överklassen och underklassen.” (1000)

 

”Ödestimmen närmar sig allt mer för kapitalismen. Stunden då vi ska befrias från dess välde är snart inne.” (1001)

 

”Våra egna borgare har tydligt visat att för dem får Finland gärna styckas i smulor och smulorna kastas till imperialisternas ulvar.” (1002)

 

Vita Redaktören ser rasande ut bakom gallret. Han säger att Röda Gardet kommer att krossas av tyskarna såsom i Reval. Han misstar sig. (1003)

 

Stora strider i Heinola. Vi lyckades omringa de vita som tvingades i panikflykt mot Sysmä. 200 vitgardister döda. Vi förlorade 17 man. (1400)

 

Endel medlemmar i Röda Gardet behärskar inte sin hämndbegär. Vreden är förståelig men mycket skadlig för kampen. Den måste få ett slut. (1615)

 

Vitgardisterna vågar inte ge sig då de hör om den misshandel som väntar. Folkkommissariatet förbjuder därför felaktig behandling av fångar. (1616)

 

Tillkännagivande: Allt drönande på arbetsplatserna förbjudes å det strängaste. Kaffedrickning får ske, men utan onödig tidsspillan. (2145)

 

Hasardspelarna som anhölls vid Tredje Linjen 28 har fått sina domar. 18 män, 4 kvinnor skyldiga: ledaren fick fängelse i två veckor. (2215)
 

 

29.2.1918 / 2012

 

Kära framtid! Ni får en behövlig paus från det uppslitande kriget 1918! Denna dag, skottdagen 29 feb, existerar ej 1918.
 

 

1.3.1918 / 2012

 

Herr G.W. Hyvönens gåva om 200,000 mk utbetalas från 11 mars till barn i Hfrs, såväl finska som svenska. (0930)

 

Utbetalas stöd i rater om 10 mk/vecka. Endast till barn som är i verkligt behov. Prästintyg tages med! Östra Henriksg. 10. (0931)

 

En lag om 8-timmars arbetsdag träder i kraft i dag! Bör ovillkorligen följas på alla arbetsplatser. (1000)

 

Tidn. Työmies har besökt de estniska flyktingarna, 1000 till antalet, som har flytt undan den vita övermakten i Reval. (1400)

 

Flyktingarna bor i Berghälls folkskola och var vid relativt gott mod. De berättade om de vitas brutala övergrepp i Reval. (1401)

 

Många av dessa tappra män ansluter sig nu till Röda Gardet i Finland. (1402)

 

Englands, Frankrikes, Belgiens, Amerikas, Greklands samtliga repr i Pbrg har nyss anlänt till Hfrs med tåg. Har övergivit ambassaderna. (1900)

 

De engelska diplomaterna är 150 till antalet. Ämnar fortsätta till sina hemländer snarast. (1901)