ARKIV: Röda / Vita Redaktören 23.3-29.3.1918

”I staden råder nu nattligt utegångsförbud”


23.3.2012

Vi har idag utsett ny stadsfullmäktige: Alla sextio delegater är nu socialister. (1200)


24.3.1918 / 2012

Från idag har endast Röda gardet, ryska soldater samt personer med fullmakt från Folkkommissariatet rätt att färdas med tåg. (1130)

Se upp för vita spioner på stadens gator! Ställer frågor, lurar välvilliga arbetare. Umgås ej med dessa lömska personer! (1330)

Klädinsamling startas! Tänk på våra kamrater vid fronten: samma underkläder i flera veckor, huru mycket skall inte huden klia? (1700)

Och stövlar! Våra arbetare äger inga stövlar. De går nu med våta fötter i veckotal. Kläder förs till Nyländska nationshuset, Kaserng. 40. (1701)

Sorg i Pojo, vi har begravt röda frihetshjätar. Kamrat Lilja och kamrat Blom höll tal till de stupade på svenska. Lovade kämpa till slutet. (1900)25.03.1918 / 2012

En anställd vid renhållningsverket har nyss upptäckt ett barnlik på damavdelningen i bekvämlighetsinrättningen vid Hagnäs torg. (0930)

Barnet hade tagits avdaga medels strypning. (0931)

Kungörelse till alla i Helsinge kommun! Hasardspel och danssoaréer är nu förbjudna. Förbrytelser behandlas i revolutionsdomstol. (1230)

Underjordiska vita flygblad sprids på stan som bäst! De vita skriver att kampen inte står mellan socialism och det borgerliga. (1600)

Vita redaktören skriver: ”Detta är en kamp där arbetet, rätten och frihetskänslan kämpar mot egoismen och fåväldet.” (1601)

Huru svekfullt och lögnaktigt äro inte detta påstående? En skymf mot proletariatets stora sak! (1602)

De tar åt sig äran för arbete, rätt och frihet. Men de har alltid dyrkat egoism och exploation. (1603)

De vita leds av Finlands förmögnaste kapitalister och av dem välavlönade Mannerheimare. (1604)

Och notera att nästan alla ”bildade” tjänstemän, lärare och andra kvasiherrar stöder de vitas kontrarevolution! (1605)

Nyaste nytt: Vi har för en stund sedan påträffat ett parti hemlighetsfulla sprängämnen, inlindade i mjuk filt på Vladimirsg. 55. (1700)

Den gatan lär i framtiden heta Kalevagatan. (1701)

Alla hemmansägare i Esbo socken uppmanas omedelbart röja bort snön på vägar, så att hästar och vagnar ej längre tar skada. (2015)

Om detta ej sker, låter jag det ske på vederbörandens bekostnad. – Joonas Mustonen, ordningsväktare, Esbo socken. (2016)


26.3.1918 / 2012

Annonser av privat natur införes härefter ICKE i Finlands Folkkommissariats Notisblad. (1100)

”Vi bekräftar att läkarmottagningar är neutral mark. Röda gardets medlemmar får ej intränga i sjukhus och mottagningsrum.” (1400)

Så skriver Chefen för vår generalstab, August Wesley. Läs om honom här: http://fi.wikipedia.org/wiki/August_Wesley (1401)27.3.1918 / 2012

Sockerfördelningen för mars månad börjar i dag. Varje kupong berättigar till, om möjligt, 200 g bitsocker + 100 g kristallsocker. (0900)

Kamrater! I staden råder nu utegångsförbud mellan kl 20 och kl 06. Samtliga som ej åtlyder detta arresteras. (1200)

Vi kan i dag rapportera om flera fall av hungersdöd i det ”Vita Finland”. (1400)

Röda redaktören har återkommit från agitationsresa till häst i svenskbygden i Östra Nyland: Borgå, Tolkis, Kullå. Tre föredrag på 7 h! (1500)

Den svenska befolkningen har alltid, med rätta, ur utvecklingssynpunkt ansetts efterbliven. Våra moderna idéer har ej slagit rot. (1501)

Men nu var det fullt hus på samtliga orter! Torparförtycket har gjort sitt! (1502)

Vi har haft smärre motgångar vid Tammerforsfronten, de första under kriget. Men vi reser oss igen! (2100)

I Tmfrs har vi rensat i ledningen. Lögnare, belackare, provokatörer har körts iväg. Den revolutionära ordningen kräver detta. (2101)

Socialistisk och annan modärn litteratur beställes från Styrelsen för Finlands svenska Arbetarförbund, Trädgårdsg. 4. (2200)28.3.1918 / 2012

Kamrater! Från och med i övermorgon stängs alla privata telefoner i staden. På detta sätt bekämpar vi de kontrarevolutionära. (1330)

Nykterhetsföreningen ordnar i kväll i Koittos festsal det franska sångstycket ”Kultaristi”. Alla med! (1430)29.3.1918 / 2012

Köerna till butikerna är för långa. Vi kunggör därför nu en plan för att lösa problemet: Nummersystem! (1300)

Butiker ska nu skaffa pappskivor med nummer från 1-1000. Dessa delas ut på morgonen till köparna. (1301)

Köparen kan avlägsna sig från kön då han fått nummerlappen och då han återvänder får han den plats som hans nr berättigar till. (1302)

Köparna får tillträde till butikerna i nummerföljd och de bör lämna nummerlapparna på bestämt ställe då de går in i butiken. (1303)

Om flera nummerlappar utdelats på en dag än vad butiken hinner expediera blir de som blivit utan överstående till följande dag. (1304)