Arkiv: Vita redaktören 13.4 – 19.4.1918 / 2012

”Schneller!” ropar tyskarna

13.4.1918 / 2012

Brandmän försöker släcka branden vid Simonsgatan/Henriksgatan (det som ni visst kallar Mannerheimv. – bra namn förresten). (0300)

Brandmännen beskjuts av röda trupper inne i det brinnande infernot. Men ett 40-tal rödgardister kommer nu ut, de kapitulerar. (0305)

Bland dem även kvinnor, som under anropande om förbarmande utgöto sig i de ynkligaste jeremiader. (0310)

De röda har efter långa strider nyss gett upp sitt högkvarter i Smolna! Fruktansvärd röra inomhus. (1030)

Strider har pågått hela natten kring lyceet där över 500 vita fångar från striderna i Kyrkslätt hålls. (1105)

Nu tycks de röda inne i skolan, 3-400 till antalet, vara redo ge upp. De har insett tyskarna menar allvar. Förhandlingar pågår. (1115)

Allmänheten följer med dramat från fönster, balkonger. Tusentals är samlade i hörnet av Elisabethsg och Marieg. (1120)

Röda kapitulerar! De kommer ut en och en. Lägger ner vapen, knivar, patroner utanför ingången. Inspekteras av tyskar. (1121)

För säkerhets skull har tyskarna uppställt kulsprutor på andra sidan gatan. Inga risker tas. (1122)

Jubel har utbrutit i Kronohagen. Folk viftar med hattar och näsdukar, hurrar, hälsar de vita fångarna som vinkar från fönstren. (1125)

De röda är bittra, bleka, har hotfulla ögon, häftiga åtbörder. ”Schneller!” ropar tyskarna och ger en lätt törn med gevärskolvarna. (1126)

Nu kommer fångarna ut! Lite magrare kanske, men alldeles välmående. Glädjens tårar rinner! Kärleksfulla återseenden. (1130)

Nu blottas de röda lögner om striden som en kamp mellan kroppsarbetare och borgare. De flesta av fångarna är ju allmoge och kroppsarbetare! (1135)

Men anteckna på de rödas kreditkonto: Fångarna har tagits väl hand om. Väktarna kan därför räkna med samma behandling av vita. (1136)

Och jag är fri! Jag är Vita redaktören. Jag återtar nu rapporteringen! Röda redaktören är i Viborg. Snart flyr han väl längre österut! (1140)

Efter två och en halv månad kan jag igen rapportera fritt. Nu iväg till redaktionen, måste städa upp efter Röda red. (1141)

Röda red ropar från Viborg: ”Misströsta ej. Snart utkommer min tidning i Viborg!” (1142)

Två ordentliga yngligar erhåller stadigvarande plats på Hufvudstadsbladets tryckeri. (1400)

Vi försöker börja utge Hufvudstadsbladet. Men pappersbrist och brist på kolportörer (som ej kan ta sig till arbetet) gör det svårt. (1402)

Jag har efter stor möda tagit mig fram till Berghäll! Stämningen är uppgiven, kaotisk. Alla säger nu att de tvångsrekryterats av röda… (1500)

Stadsdelen är helt avskuren från resten av staden. Längre in i Berghäll rör sig röda trupper fortfarande fritt. (1501)

Tvålbristen är ytterst kännbar i Tyskland och de tyska trupperna har varit särdeles förtjusta över varje tvålstycke. (1615)

Undertecknad samlar och utdelar därför tvålar till tyska trupper: Naima Fogelholm, Högbergs. 19, 3:e vån. Tfn 77 77. (1616)

Operakällaren i Svenska teatern som hållits av röda är i oerhört smutsigt skick. Men teatersalongen är oskadd. (1900)

Just nu har Operakällaren ny publik – tyska soldater och vitgardister. I en improviserad bufett utdelar damer smörgåsar och öl. (1901)

Tyskarna sitter vid långa bord och låter sig väl smaka! (1902)

”Jag försäkrar att jag ej nedlägger mitt svärd innan den sista av Lenins soldater och huliganer fördrivits från Finland” – Mannerheim (2100)

Allmänheten skall ovillkorligen hålla sig inomhus. – landshövding Bruno Jalander. (2200)


14.4.1918 / 2012

”Hvarje försök att att störa lugnet blir besvarat med våld. Kanonerna äro inriktade på röda gardets lokaler.” – Den tyska överbefälhavaren (0900)

Skottlossning från fönster på N. Esplanaden 35, mot Mikaelsgatan. Vi rycker som bäst in, säkerställer. (1005)

En tysk-finländsk segerparad ska hållas vid Salutorget. Men de rödas vanvettiga beskjutningar har flyttat paraden till Senatstorget. (1215)

Ett tyskt krigsfartyg har med en rak fullträff eliminerat de rödas motstånd till paraden, vindsfasaden vid Unionsg. 30 förstörd. (1220)

Paraden leds av greve von der Goltz och följs av trupperna från Kyrkslätt. Goltz håller tal på tyska: (1230)

”Deutschland und Finnland kämpfen in deisen Kriege für dasselbe hohe Ideal, die Freiheit ihres Vaterlandes.” (1231)

Jag har sett Ständerhuset inifrån: Smutsen trotsar all beskrivning. Matrester från flera veckor, aldrig diskade kärl, rinnande kranar. (1600)

I Senatsborgen fann vi ett lik i ordförandes säng, mördad. Sju hästlass gevär, bomber, sprängämnen. Full destruktion. (1615)

Beskjutningarna från röda i bakhåll fortsätter. Vita stadskommendanten meddelar: Hvar som påträffas med vapen i hand, nedskjutes. (1700)

Order till gårdskarlar, disponenter: Undersök dagligen före mörkrets inbrott källare och gårdar efter vapen och misstänkta personer. (1915)

Till restaurangägare: Ni är ansvariga för att era lokaler inte är tillhåll för samhällsfarliga element. (1920)


15.04.1918 / 2012

Till Hfrs polisinrättning antages omedelbart lämpligt manskap. Lön 500 mk per månad. Anmäl vid Alexandersg 20. (1115)

”Det röda upproret, detta godtyckliga skräckvälde, är det största brottet vårt lands historia har att uppvisa” – Vita Redaktören. (1400)

Röda redaktören i Viborg: Triumf! Notisbladet har utkommit igen! ”Vita erbjuder hungersnöd. Slaktar dem som kapitulerar!” (1430)

Röda redaktören skriver: ”Alla tillhörande gardet t.ex. från Hfrs som nu befinner sig i Viborg skall omedelbart återta striderna i Nyland” (1431)

Vita redaktören suckar: ”Ge upp. Klockan klämtar för er!” (1432)

Hbl publicerar i dag lista på 200 medborgare som mördats av de röda. Ung som gammal, från varje samhällsklass. Många fler försvunna. (1515)

De fångna röda upprorsmännen  och –kvinnorna förs till Sveaborg, hålls under tysk bevakning. Vår lagliga regering tar snart över. (1700)


16.4.1918/2012

Spårvägstrafiken vidtar idag på gula linjen: Tölö-Brunnsparken-Hagnäs. (1015)

För undanskaffande af de vid upprorets kufvande stupades lik bör anmälan göras per tel. 4319. (1100)

För identifiering av lik äro polismanegen öppen för allmänheten kl. 11-15. (1101)

Går rykten om att tyskarna kommer avrätta röda upprorsmännen. Detta stämmer ej. Anhöriga behöver ej vara oroliga. (1400)

Mjölkkontoret: Stor mjölkbrist i stan! Endast småbarn tilldelas mjölk. Mjölktågen nr 381 & 382 återupptar snart turerna till landsbygden, (1445)

I går såldes för första gången på länge i bageributikerna hvitt hvetebröd! (1450)

De rödas ”Nykterhetsvakt” beslagtog stora mängder av spirituosa under skräckväldet. I mån av möjlighet kommer varorna nu returneras. (1700)

Röda försökte förra under sista dagen vid makten smuggla ut ett tåg med lifsmedel. Tyskarna stoppade det, efter blodig sammandrabbning. (1915)

Röda redaktören i Viborg: ”Alla restauranger som utnyttjar situationen och säljer till ockerpris ställs inför revolutionsdomstol.” (2130)

Röda redaktören: ”Till vapen alle man! Mot oss står en armé som leds av samhällets avskum, som förrått landet till de tyska mördarna.” (2131)

Vita red svarar; läs soc.demokraternaa upprop: ”Ned med vapen överallt, låt oss återvända till den västerländska socialismens kampmetoder.” (2135)

”Vi bör återgå till uppbyggande socialt arbete och vapenlös organisationsverksamhet.” – Väinö Tanner (2136)

Soc.dem. Väinö Tanner kan bli inflytelserik ännu, säger Vita redaktören. Läs hur det gick: http://sv.wikipedia.org/wiki/Väinö_Tanner (2137)

Astorias biljardsal har öppnats igen! Också Fölisöns friluftsmuseum öppnas.(2200)

Djurskyddskontoret på Fredriksg. 20, mottager anmälningar om stupade, sårade och hemlösa hästar. (2215)

Gårdskarlar uppmanas låta rentvätta husfasader från revolutionstidens affischer. (2220)

Vi har uppgifter om att svenska Olof Palme dog 3 april i slaget om Tfrs. Han kämpade i en rikssvensk frivilligstyrka på vitas sida. (2230)

Den vita Olof Palme var farbror till den röda Olof Palme ni i framtiden känner till. (2231)


17.4.1918 / 2012

Röda red. i Viborg: ”Var man som försöker rymma eller gömma sig för att undgå allmänna mobiliseringen fråntas sitt lifsmedelskort.” (1000)

Röda red: Var 15:e fångad rödgardist i Tfrs har slaktats som hundar! I humanitetens namn: vad tänker herrar utländska konsuler göra? (1001)

Censuren som varit i kraft under de rödas ledning är upphävd. Trots pågående krig är våra tidningar fria att rapportera. (1300)

Fångtransporter pågår till Sveaborg, långa led längs gatorna. Fångarna säga att de behandlats väl, har haft rörelsefrihet, god mat. (1615)

Kvinnor och barn leta efter män och fädrar. Säger att de varnat sina män att ej ge sig in i kampen, men att männen blivit förledda. (1616)

De skyller på den honungstungade Yrjö Sirola: ”Förde våra män till döden, medan de själva rymde. Lämnade oss i outsägligt elände”. (1617)

Läs om de rödas utrikesminister Sirola… Vita red. tror han flydde till Sovjet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6_Sirola (1618)

”Kom ihåg Svenska kulturfonden med gåfvor och testamenten!” (1630)

Från förödmjukelsens djupa fall, Germania, hell, vi högt dig hälsa, Du som tagit vårt hämnarkall. (2130)

Germania, hell, du hjältars moder! Nu Finland reser sig ärestoder. (2131)


18.4.1918 / 2012

Hfrs tandläkare behandla gratis tyska krigare och vitgardister, helgfria dagar kl 8-1/2 10. (0800)

Röda red skriver i Viborg: Samtliga som ej anmäler sig frivilligt kommer att anhållas och sändas direkt till fronten. (0900)

Stadsmissionen: ”Var barmhärtig! Ju mera barmhärtighet vi lägga i dagen, desto mer dämpa vi hatets och hämndlystnadens eld.” (1200)

I Sörnäs anmäler sig ständigt grupper rödgardister till polisinrättningarna för att ge sig. Otaliga vapengömmor har uppdagats. (1230)

Sädesärlan och bofinken har redan iakttagits i Hfrs! Vid Gammelstadsfjärden även knipor och andra sjöfåglar. (1515)

”Dickursby röda garde har kvarlämnat ett rödbrunt, gullmanigt, dräktigt sto. Rätta ägaren uppmanas ta kontakt”. – K.V. Rinne, Dickursby. (1700)

Till salu: Inredning till fyra rum + grön papegoja + en katt gratis. Arkadiag. 19 A 38. (1900)

Stadens damer har uppvaktat tyska flaggskeppet Westphalen. En dikt upplästes och gula rosor överräcktes, liksom tvål och cigarretter. (1930)

Damerna mottogs av tyskarna med älskvärdhet på det ståtliga krigsskeppet, och serverades kaffe. (1931)

Algot Untula, tidn. Työmies redaktör, har anhållits! Hur gick det sen? Läs här: http://fi.wikipedia.org/wiki/Algot_Untola (2130)


19.4.1918 / 2012?

Akademiska sångföreningen, samling i dag kl 9.15 å Gamla Studenthuset, för hedersbevisning. Obs! Viktigt! (0915)

Annons: ”Lejonflaggor i olika storlekar. Suomen Urheiluaitta, Fabiansg. 16” (0930)

”Alla personer som äro i besittning av porträtt eller bilder, ögonblicksfotografier, teckningar… (1000)

… hänförande sig till de händelser vår stad varit skådeplats för, uppmanas vördsamt kontakta Veckans Krönika. Honorar enl överenskommelse.” (1001)

Annons: ”Nyheter för våren. Damkappor och promenadkostymer. Helsingfors Beklädnads Ab. Alexandersg. 54”. (1200)

Inom utgången av april bör alla returnera de sedlar som tryckts under den röda revolutionen. Kvitto ges. (1230)

Önskas köpa ett större parti ylletröjor, yllebenkläder, yllestrumpor och –vantar. Hfrs Jägarbrigad, Hotell Apollo. (1300)

Ny chef för Hfrs Jägarbrigad är tyske kaptenen von Carp. Han är även chef för alla i Hfrs varande finska trupper. (1330)

Det är en plikt för hvar och en skrifva in sig i Hvita gardet! Ett snabbt pacificerande av landet är ett livsvillkor. (1400)

Röda red i Viborg: ”Tag omdelbart tjänst vid Röda gardet”. (1401)

Röda red.: ”Överklassen, dessa parasiter, avskyr kroppsligt arbete. Men de har nu tvingats till arbete i Viborg.” (1500)

Röda red: En partikamrat har flytt från de vitas fångläger. Han berättar om desperation och myteri inom de vita. (1615)

Röda red: Vita på flykten i Uusikylä. Stort byte: Fältkanon, 142 st granater, en fälttelefon, 8 kulsprutor, gevär, hästar, underkläer. (1620)

En rödgardist har smugit sig ur sitt gömställe på Svenska teatern i Hfrs. Halvdöd av svält. (1630)

Skottlossning igen vid Petersg. 9. (1815)

Till salu: Köttkonserver. Rovaniemi Rensteksaffär, Richardsg. 4. (1830)

Työmies-cigaretter till salu. Efter kl 17. Kaptensg. 24 C 12. Tfn: 62. (1900)

Stulen ridhäst! Från gården vid Boulevarden 1, dyrbar ridhäst, sto af typisk engelskt utseende, hög, brungul, kuperad svans. Tfn 768. (2145)

5 röda stal 27.3 ett 7-årigt sto från Mattilas gård i Sontula. Lystrar till ”Tumma Liisu”. God belöning!  – Finska Privata detektivbyrån. (2150)