Pris för ”talekonst och språkfärdighet”

5.2.2014.

”Ett pris om 5 000 euro ur Håkan och Katarina Anderssons fond för talekonst och språkfärdighet på svenska i Finland tillföll redaktör Magnus Londen. Genom ett levande och vårdat språk i infallsrik dialog med sina medarbetare i radioprogrammet Eftersnack, visar Londen på det vårdade språkets förebildliga betydelse också i vardagliga och livsnära sammanhang.”

Se alla SLS pris år 2014 här.