Prismotivering, Delegationen för informationsspridning, 12.9.2012. Pris: 15 000 e.
 

Journalist Magnus Londen för mångsidig och innovativ journalistik


Politices kandidat Magnus Londen (f. 1968) är journalist och författare. Han belönas för sin mångsidiga produktion och för ett nyskapande bruk av olika kanaler för det journalistiska arbetet.

Våren 2012 använde Londen det sociala nätverket Twitter för att återskapa Finlands inbördeskrig i realtid. Med hjälp av tidningsartiklar från år 1918 rapporterade Londen som ”vita redaktören” och ”röda redaktören” om händelserna i inbördeskrigets Helsingfors.

”Vita redaktören” grundade sig på Hufvudstadsbladets krigstida rapportering, och hade ordet ända tills de röda intog Helsingfors. Därefter övertog ”röda redaktören” ordet med citat från Arbetarnas Notisblad.

De sammanlagt närapå tusen tweetarna, som publicerades på både finska och svenska, gjorde inbördeskrigets händelser levande för en ny generation. I de korta rapporterna förekom ofta platser och namn som är kända än idag.

Magnus Londen är en mångsidig journalist som arbetat såväl för tidningspressen som för radio och tv, där han blivit bekant som programvärd för aktualitetsprogrammet Eftersnack. Mångsidigheten syns också i Londens facklitterära produktion, där ämnena varierat från den finlandssvenska scoutrörelsens historia till charterresor och affischkonst.

Magnus Londen har en osviklig förmåga att anpassa textens stil och innehåll till de medier han arbetar inom, utan att för ett ögonblick ge avkall på kvaliteten.r

Läs alla prismotiveringar här.