Denna text är plockad ur Tidningen FINLANDS SYNSKADADE, NR 8, 1 december 2004.
Texten finns även på nätet på http://koti.mbnet.fi/~tolli/fs0408.htm

Den första hybridboken gavs ut

(Jarkko Setälä) Celia biblioteket för Synskadade har fått den första så kallade hybridboken till sin samling för utlåning. En hybridbok är en kombinerad elektronisk bok som innehåller bokens text både som en inläst och som textversion. Detta möjliggörs tack vare det nya inter-nationella digitala talbokssystemet Daisy. Hybridböcker kan avläsas med hjälp av sådana läsprogram för Daisy-böcker som kan hantera både inläst och skriftlig text i Daisy-format. Sådana är till exempel det kommersiella programmet Victor Reader Soft. Hybridböcker lämpar sig mest för sådana fall där man både har behov av att se en del eller hela texten och samtidigt lyssna på det inlästa materialet. Den skrivna texten rullar framåt på datorns skärm i takt med den inlästa texten.

I Finland gavs den första hybridboken ut i oktober 2004. Boken "Pietari - metropoli nurkan takana" av Magnus Londen, Anders Mård och Milena Parland har producerats som hybridbok som ett försöksprojekt med bidrag från Synskadades Biblioteksförening r.f. Bokens inlästa del läses av Harri Heikkilä. Boken kan även läsas som en vanlig Daisy-talbok med vilken Daisy-spelare som helst, men då kan man inte komma åt den skriftliga texten.