Kanal

År 2000-2001 ombads jag att skriva texterna till tre av Otavas läroböcker i svenska för det finska gymnasiet.
    Här hittar du några smakprov på hurdana svenskatexter finska gymnasieelever i hela Finland läser om de väljer Otavas Kanal-serie. I böckerna finns förstås också bland annat grammatik, ordlistor och en hel del övningar. Nedan finns förutom några smakprov också böckernas innehållsförteckning.
    Kanal-projektet leddes av svenskalärarna Ulla Lilius och Sisko Harkoma. Det var en fröjd att se hur proffsigt och ambitiöst de såg på sitt uppdrag. Kanal-böckernas hemsida hittar du här.
    Om du är elev i ett finskt gymnasium och har synpunkter på böckerna är jag glad om du skriver till mig.

Smakprov