Grävande journalistik

Det är inte bara en kliché att journalistiken blir ytligare och mera likriktad. Det är få mediehus som anser sig ha råd att syssla med undersökande arbete: det är för tidskrävande och konfliktfyllt. Och inte är det bättre bland frilansare heller. I den svenska facktidningen Journalisten kunde man för en tid sedan läsa att frilansare borde satsa på att skriva om hem, inredning, mat och arkitektur om de vill få skrivuppdrag i framtiden. Håh-håh, säger jag.
    Mina bidrag till grävandets ädla konst är inte än så häftiga. Men jag hoppas det blir mer i framtiden. Tipsa mig om du har en idé!

Granskning av nedskärningarna inom dagvården i Helsingfors.

Artikelserie om missbruket av antibiotika

Kris – djupare kris – Hbl

Journalisti-Journalisten nr 1 / 2016
Läget på Mannerheimvägen 18 är kärvt. Efter att Svenskfinlands revolverjournalist Staffan Bruun lämnade huset har han blivit ett inofficiellt språkrör för missnöjet. Vi försökte ta reda på vad allt handlar om.

Så försvann Hufvudstadsbladet Ab

Journalisti-Journalisten nr 1 / 2016
Att komma underfund med och förstå det komplicerade skeendet då bolaget Hufvudstadsbladet Ab lades ner är inte helt lätt. Men vi gjorde ett försök.

Anna-Lena Laurén: ”Varumärket Hbl körs ner”

Journalisti-Journalisten 1/2016
Anna-Lena Laurén kommenterar läget på Hbl

Att intervjua K-G Bergh

Journalisti-Journalisten 1/2016
Det är alltid lika spännande ...

Köp vapen av oss

Hufvudstadsbladet 21.1.1995
En artikel om Finlands vapenexport, som visar att också vi är med i det som många säger att är världens största business.